Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 3/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
II MIEJSCE I 5000 ZŁ DLA GIMNAZJUM W DORUCHOWIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "CZYSTY LAS"

    W trosce o czystość lasów wiosną 2006r. Lasy Państwowe ogłosiły II edycję ogólnopolskiego konkursu pod hasłem "Czysty Las".
    Do konkursu przystąpiło wiele placówek oświatowych z całej Polski, w tym także Gimnazjum w Doruchowie. 49 uczniów naszej szkoły podjęło ciekawą inicjatywę. Pod opieką szkolnych organizatorek konkursu p. Doroty Pluty i p. Katarzyny Pawlak dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do sierpnia 2006r. grupa udawała się rowerami na teren leśnictwa Torzeniec, gdzie pod kierunkiem opiekunek i miejscowego leśniczego p. Dariusza Pigulskiego sprzątała wyznaczony teren leśnictwa. Pod opieką gimnazjalistów znalazł się obszar o powierzchni 287,69 ha.


    Uczniowie bardzo chętnie, z dużym zaangażowaniem zajęli się porządkowaniem coraz bardziej, niestety, obecnie zanieczyszczonych terenów leśnych. Inicjatywa uczniów spotkała się poparciem ze strony wójta Gminy Doruchów p. Józefa Wilkosza, dla którego kształtowanie świadomości ekologicznej zawsze było bardzo bliskie. Zapewnił on uczestnikom konkursu bezpłatne korzystanie z wysypiska śmieci oraz pomocy przy wywozie zebranych odpadów. W wyniku systematycznego porządkowania lasów zebrano 119 m3 nieczystości.
    Udział w konkursie nie byłby możliwy bez współpracy z panem leśniczym - Dariuszem Pigulskim, który zapewnił sprzątającym uczniom rękawice, worki i koordynował prace. Jego optymizm, zainteresowanie oraz duże zaangażowanie zachęcały uczniów do pracy, budziły także zainteresowanie problematyką ochrony lasów.
    Po zakończeniu akcji uczniowie pod kierunkiem opiekunek opracowali wnikliwe sprawozdanie z przebiegu prac, dołączyli do niego szczegółową dokumentację obrazującą efekty działań.
    Do finału spośród 609 prac nadesłanych z całej Polski zakwalifikowano 49, w tym także pracę uczniów z Doruchowa. Wielka była radość uczniów i opiekunów, gdy ukazała się w Internecie wiadomość, że komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. T. Boreckiego w dniu 31.10.2006r. II miejsce w konkursie przyznała pracy uczniów z Doruchowa - nagrodą było 5000 złotych.
    12 grudnia 2006r. w auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu, na którą została zaproszona reprezantacja uczestników wspólnie z opiekunami oraz nadleśniczym Nadleśnictwa Przedborów p. Wojciechem Bąkiem, który ufundował uczniom i opiekunom bezpłatny przejazd do Warszawy.
    Oprócz bonu na 5000 złotych uczniowie zostali obdarowani zestawem książek na temat leśnictwa i ekologii. Zestaw książek otrzymała też biblioteka szkolna.
    Wygrane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na organizację wycieczki dla wszystkich uczestników konkursu.
    Udział w tym przedsięwzięciu był dla młodzieży nowym doświadczeniem, które, oprócz pozytywnych efektów ekologicznych, miało duże walory wychowawcze - uczyło odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim są polskie lasy, pozwalało spędzić aktywnie czas, co w dobie fascynacji Internetem staje się coraz rzadsze, pozwoliło także na kształtowanie integracji w zespole i sumienności w działaniu. Z pewnością nie jest to ostania inicjatywa uczniów i nauczycieli gimnazjum w tym zakresie.

    Uczniowie Gimnazjum w Doruchowie oraz ich opiekunowie dziękują panu Dariuszowi Pigulskiemu, panu Józefowi Wilkoszowi oraz panu Wojciechowi Bąkowi za pomoc w organizacji i realizowaniu zadań konkursowych.

Uczniowie gimnazjum© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®