Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 2/2007 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
Goście w WTZ Doruchów

    Tradycyjnie w okresie przedświątecznym w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Doruchowie jest organizowany Dzień Otwartych Drzwi. W tym roku w dniu 19 grudnia spotkali się rodzice uczestników, przyjaciele warsztatu, sponsorzy i władze lokalne. Naszymi gośćmi byli m.in.: wójt, przewodnicząca Rady Gminy Doruchów, prezes Fundacji "Miłosierdzie" w Kaliszu, dyrektor PCPR oraz sponsorzy, m.in. prezes GS Sch Doruchów Paweł Pietrusiak i Franciszek Bochm.


    Dzień Otwartych Drzwi jest okazją do wymiany doświadczeń i refleksji między rodzicami uczestników i władzami samorządowymi oraz do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i przedstawienia planów przyszłościowych Warsztatu na następne lata. Jest to też okazja do poznania życia warsztatu "od kuchni", a uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swojej pracy i swojego dorobku. Kierownik WTZ Jadwiga Skorupka podsumowała 10-letni okres działalności warsztatu. Wójt Józef Wilkosz podkreślił ważną rolę, jaką pełni Warsztat w społeczeństwie, szczególnie w środowisku wiejskim. Przewodnicząca Joanna Blewąska, doceniając pracę Warsztatu, podkreśliła, że jest on wizytówką i chlubą gminy. Prezes Stanisław Bronz skupił się na nurtujących sprawach przyszłej działalności WTZ . Niepokojące są zmiany ustawowe, w których mówi się o procentowym zmniejszeniu finansowania działalności warsztatu przez PFRON. Stanowi to zagrożenie dla istnienia warsztatów w Polsce! W odpowiedzi dyrektor PCPR Bożena Powązka przedstawiła propozycje zmian organizacyjnych i przekształceń w wtz-tach, które dają możliwości wypracowania własnych środków finansowych poprzez prace uczestników.


    W ogólnej dyskusji ze strony rodziców uczestników padło wiele słów uznania dla władz powiatu ostrzeszowskiego, na terenie którego działają już 4 warsztaty terapii zajęciowej i jest rozwinięta pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Rodzice uczestników wyrazili swoje osobiste podziękowanie władzom lokalnym za serce i otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych. Spotkanie zakończyło się wspólnym składaniem sobie życzeń świątecznych.

Organizatorzy© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®