Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 41/2006 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W KOŚCIELE POLSKOKATOLICKIM W KOTŁOWIE


    8 września br. Kościół Polskokatolicki przeżywał doroczną uroczystość - Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zwane także Świętem Matki Bożej Siewnej. Na uroczystość tę zostali zaproszeni - administrator Diecezji Wrocławskiej ks. infułat Stanisław Bosy, który przewodniczył liturgii Mszy Świętej, ks. biskup Jerzy Szotmiller administrator Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej, który wygłosił Słowo Boże. Przybyli również licznie parafianie i goście. Mszę Świętą poprzedziło uroczyste powitanie chlebem w progu świątyni przez członków Rady Parafialnej. Na początku Mszy Świętej administrator parafii ks. Julian Kopiński powitał obecnych oraz podziękował za przyjęcie zaproszenia i wyraził swoją radość z tak licznego udziału parafian i gości. Uroczysta Msza Święta odprawiona została w intencji wszystkich zgromadzonych oraz parafii i parafian. W homilii ks. biskup Jerzy Szotmiller podkreślił rolę i znaczenie Matki Najświętszej w naszym codziennym życiu. Życzył całej społeczności, aby Maryja - Królowa Kotłowska chroniła nas przed utratą wiary i miłości do Boga. Następnie zostało poświęcone ziarno z tegorocznych zbiorów. Po Mszy Świętej gospodarz parafii podziękował ks. infułatowi Stanisławowi Bosemu i ks. biskupowi Jerzemu Szotmillerowi, Radzie Parafialnej, organiście, chórowi oraz wszystkim wiernym i gościom za wspólną modlitwę w intencji naszego Kościoła, parafii i parafian. Słowa podziękowania za gościnność skierował również administrator diecezji ksiądz infułat Stanisław Bosy. Uroczystość została zakończona procesją eucharystyczną i błogosławieństwem.

Dominika Dera© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®