Czas Ostrzeszowski

  »  Strona główna


  »  Archiwalne numery
  »  Ogłoszenia drobne
  »  Reklama
  »  Prenumerata elektroniczna

statystyka

R    E    K    L    A    M    ANumer 41/2006 - Czas Ostrzeszowski - Regionalny Tygodnik Informacyjny
SZTANDAR NA 75-LECIE

    Niedziela 1 października była dla mieszkańców Marcinek radosnym świętem. Ta najwyżej w Wielkopolsce położona wieś świętowała 75-lecie istnienia jednostki OSP. Jubileusz połączono z ufundowaniem sztandaru dla tamtejszej straży. Na uroczystość przybyli goście z powiatu i województwa, licznie zjawiła się także okoliczna ludność.


    Rozpoczęło się mszą świętą w intencji strażaków sprawowaną przez ks. kan. Mirosława Łacińskiego, który należał do pomysłodawców i orędowników ufundowania sztandaru. Głównymi jego fundatorami byli mieszkańcy Marcinek. Wśród ofiarodawców znalazły się także organizacje społeczne, firmy i osoby prywatne. Oni też, zgodnie ze zwyczajem, mogli wbić symboliczny gwóźdź w drzewce sztandaru, który, poświęcony, dumnie przedefilował przed całym zgromadzeniem. Odtąd setki, a może tysiące razy będzie niesiony na czele jednostki OSP z Marcinek.
    Jubileusz to najlepsza okazja do podziękowań i odznaczeń. Złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczony został dh ZBIGNIEW TABACZUK. Srebrne medale otrzymali: dh STEFAN GAJEWSKI i dh ANDRZEJ STERNAL, zaś medal brązowy - dh. JADWIGA ŁUGOWSKA. Dekoracji dokonał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu dh Wacław Skotowski w towarzystwie członka tegoż zarządu, a zarazem prezesa Powiatowego Zarządu OSP dh. Jana Kozikowskiego. Odznakami "Strażak Wzorowy" uhonorowane zostały panie współtworzące jedną z nielicznych w powiecie żeńskich drużyn pożarniczych: ALINA HAZUBSKA, MARTA BAKALARZ, MARZENA SKROBAŃSKA i KATARZYNA SZUDA.


    Jak na święto strażackie przystało, nie obyło się bez gratulacji i życzeń.
    "To Wy niesiecie pomoc nie oczekując na wdzięczność. Kiedyś uczestnicząc przy gaszeniu pożarów, dziś nierzadko pomagając w czasie klęsk żywiołowych" - mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego - Józef Racki. Puchary, listy gratulacyjne i słowa serdecznych życzeń na ręce prezesa OSP Marcinki - dh. Mieczysława Hazubskiego kierowali również inni goście: starosta, wójt - J. Przygoda, wiceprezes woj. zarz. OSP - dh W. Skotowski i w imieniu kolegów - strażaków zawodowych - komendant PSP w Ostrzeszowie, Tomasz Mak.


    Ciemne chmury, z których pod koniec uroczystości zaczął padać deszcz, przyspieszyły nieco jubileuszowe obchody. Ich ostatnią część uczestnicy spotkania spędzili w sali Domu Strażaka, gdzie przy świątecznie zastawionych stołach była okazja do wspomnień oraz towarzyskich rozmów o strażackiej służbie.
***
    W 1931r. mieszkańcy wsi Marcinki postanowili utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym naczelnikiem został dh Emil Konwiasz, a prezesem Wincenty Czekała. Straż pożarna stworzona do ochrony mienia i życia mieszkańców zdawała swój patriotyczny egzamin także w czasie okupacji. Po wojnie strażacy wznowili swą działalność. Prezesem został wówczas Franciszek Ponitka, zaś naczelnikiem Franciszek Sznajder. Jednostka dysponowała ręczną sikawką zamontowaną na wozie konnym. W latach 50. wyremontowano wieżę strażacką, a OSP Marcinki otrzymały motopompę. Jednostka liczyła wtedy 19 druhów. Brali oni udział w gaszeniu wielkiego pożaru, który trzy lata później ogarnął znaczną część wioski. Już w latach 70. do istniejącej sali dobudowano remizę, nazwaną Domem Strażaka. W latach 90. powstały w OSP Marcinki dwie dodatkowe drużyny: żeńska i młodzieżowa, często później odnoszące sukcesy w zawodach pożarniczych. Powołany wówczas nowy zarząd organizował zawody strażackie i festyny, z których dochody przekazywano na zakup mundurów czy na organizację wycieczek dla mieszkańców wsi. Obecnie OSP w Marcinkach jest jednostką typu "M" - posiadającą motopompę. Liczy 30 strażaków, w tym 12-osobową drużynę kobiecą. Funkcję prezesa pełni dh Mieczysław Hazubski.


    Strażakom z Marcinek życzymy dalszej wytrwałej służby i kolejnych pięknych jubileuszy.

K. Juszczak© 2003 - 2017 Czas Ostrzeszowski ®