Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 36


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

VII turniej wsi M±koszyce Wlkp. - M±koszyce Op.: Kozy mleka nie dały

  Brakło inicjatora słynnych już turniejów pomiędzy wioskami M±koszyce Wielkopolskie (gm. Kobyla Góra) i M±koszyce Opolskie (gm. Lubsza), lecz tradycyjnie w ostatni± niedzielę sierpnia bawiono się w naszych M±koszycach, dok±d przyjechali go¶cie, m. in. przedstawiciele władz samorz±dowych oraz sami zawodnicy. Wła¶ciwie najważniejsz± osob± w¶ród nich była pełna temperamentu pani sołtys Henryka Mateja, dobra znajoma zmarłego długoletniego sołtysa tutejszych M±koszyc - Bogdana Kulli. Obecnie obowi±zki te pełni Jerzy Pilawski. Ten turniej po¶więcony był pamięci B. Kulli, co podkre¶lano w wielu momentach, np. już na samym pocz±tku minut± ciszy uczczono jego pamięć, a na zakończenie, o zmroku, zrealizowano punkt programu "¦wiatełko dla Pana Bogdana".
  Na turniej złożyło się 11 konkurencji - dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Generalnie program nie różnił się wiele od poprzednich, aby również w ten sposób oddać cze¶ć zmarłemu. Niektóre konkurencje zostały jedynie zmodyfikowane, np. rzucano surowymi jajkami, dojono... kozy (loteryjne nagrody). Raczej chciano doić, bo te, zestresowane, mleka nie dały. Trzeba było korzystać z mleka krowiego, które łyżeczk± przenoszono z jednego naczynia do drugiego. Ostateczne zmagania zakończyły się remisem, a puchar, zgodnie z normami grzeczno¶ci, pojechał do M±koszyc Opolskich. Dużo było ¶piewu - trzy zespoły folklorystyczne prezentowały się przed licznie zgromadzon± na stadionie publiczno¶ci±. Go¶cie przywieĽli ze sob± zespół gminny "Echo Le¶ne", nasze M±koszyce reprezentowały "Nasze Panie", a go¶cinnie wyst±pili "Kobylogórzanie". Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Po turnieju przyszedł czas na zabawę taneczn±, na któr± zasłużyli sobie wszyscy - i organizatorzy, i zawodnicy, i sponsorzy, i rolnicy, którzy wła¶nie kończ± żniwa. Jest czas pracy, musi też być czas zabawy i odpoczynku. Do zobaczenia w przyszłym roku w M±koszycach Opolskich.

Ryszard Pala


1994 - 2007 © Borkow

ski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">