Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

AWANSE I ODZNACZENIA

    "Być strażakiem to wielki zaszczyt, ale i obowiązek." Słowa te padły również podczas uroczystości Dnia Strażaka, który w jednostce ostrzeszowskiej PSP obchodzony był 30 maja. Ponieważ zwykle strażacy świętują początkiem maja, widać z tego, że w Ostrzeszowie obowiązek przedkładają przed uroczystości. Może właśnie opóźnienie przyczyniło się do tego, że na spotkanie przybyło aż trzech parlamentarzystów: Andrzej Dera z PiS, Adam Rogacki z PO i Andrzej Grzyb z PSL. Władze powiatu reprezentowała wicestarosta Zofia Witkowska, później doszedł też starosta Lech Janicki. W spotkaniu uczestniczyli również niektórzy burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu. Nie zabrakło także gości w strażackich mundurach - tych z innych jednostek, ale głównie strażaków ostrzeszowskich, na co dzień śpieszących do każdego pożaru czy wypadku. Teraz wreszcie mogli chwilę odpocząć, porozmawiać przy kawie, a niektórzy z nich dostać medal lub awans.


    Komendant ostrzeszowskiej PSP - brygadier Tomasz Mak przedstawił pokrótce działania podejmowane przez strażaków - profesjonalistów. W ubiegłym roku tutejsi strażacy aż 565 razy wyjeżdżali na akcję. Komendant mówił również o współpracy z jednostkami OSP, jak też z policją i pogotowiem.. Wspomniał o szkoleniach organizowanych dla strażaków - ochotników. Nie zabrakło przy tym życzeń i podziękowań. Taką szczególną formą podziękowania były awanse i odznaczenia.
    Z rozkazu Komendanta Głównego PSP awans na stopień starszego aspiranta otrzymał Bogusław KRAWCZYK. Na stopień aspiranta awansował Robert JANIAK. Pięciu strażaków awansowano do stopnia starszego ogniomistrza. Są nimi: Zbigniew CUDASZEWSKI, Szczepan CZEMPLIK, Robert KLEIN, Ryszard LANGNER i Dariusz KORYCIAK. Druhowie: Jarosław SZALA, Krzysztof OLKIEWICZ i Grzegorz STEMPNIEWICZ otrzymali nominacje na starszego strażaka.


    Przyznano też sześć medali - trzy złote i trzy srebrne "Za Zasługi dla Pożarnictwa", które wręczali komendant Tomasz Mak i Jan Kozikowski - prezes zarządu oddziału powiatowego OSP.
    Złote medale otrzymali druhowie. Janusz GUZENDA, Andrzej GRUSZCZYŃSKI i Paweł DĘBSKI, zaś srebrne: Tomasz JABŁOŃSKI, Roman DOMBEK oraz Sławomir NOWAK.
    Pod adresem wszystkich (nie tylko odznaczonych) odczytane zostały listy gratulacyjne od naczelnych władz strażackich. Podziękowania i gratulacje przewijały się także w okolicznościowych wystąpieniach gości. Deklarowano przy tym gotowość do współpracy. Ciepłe słowa skierowano też pod adresem żon strażaków, a także dawnych druhów, dziś emerytów. Toastem na cześć strażackiej braci zakończono to uroczyste spotkanie.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">