Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 04


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

W krainie baśni Andersena

    Tradycyjnie co roku w Szkole Podstawowej w Doruchowie opiekun biblioteki szkolnej - M. Szewczyk wraz z mgr B. Pietrasiak (nauczyciel nauczania zintegrowanego) organizują konkursy czytelnicze dla klas I - III.


    W tym roku szkolnym w związku z 200 - letnią rocznicą urodzin H. Ch. Andersena konkurs dotyczył jego twórczości. Uczniowie musieli włożyć wiele pracy w przygotowanie się do rywalizacji , ponieważ przebiegała ona w trzech etapach .
    I etap rozpoczął się w październiku 2005 roku i polegał na wykonaniu prac plastycznych tematycznie związanych z wybraną baśnią , które następnie zostały wyeksponowane w szkole.


    W II i III etapie uczestnicy musieli wykazać się dokładną znajomością treści baśni oraz biografii słynnego baśniopisarza.
    Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Doruchowie.
    Pewnym jest , że tego rodzaju konkursy w dużym stopniu wzbogacają wiedzę i rozbudzają wyobraźnię dzieci , dlatego też cieszy fakt , że są przyjmowane z tak dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem przez naszych małych czytelników.

Laureatami konkursu zostali :
I miejsce - Natalia MATYSIK kl. II a
II miejsce - ex aequo -
    Julia SZEWCZYK kl. III a
    Mikołaj WOJCIECHOWSKI kl. II a
III miejsce - Jakub MALINOWSKI kl. II b
IV miejsce - Adriana KOBZDA kl. II b
V miejsce - Milena PAWLAK kl. III a
VI miejsce - Angelika PRYMAS kl. II a

Organizatorzy


1994 - 2007 © Borkow

=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">