Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 04


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Sołtysi powitali nowy rok

    17 stycznia w sali OSP w Marszałkach zebrali się członkowie Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było uczczeniu początku nowego roku, a także omówieniu wyzwań stojących przed organizacją w najbliższych miesiącach.


    Pierwsza część miała uroczysty, nawiązujący wprost do okresu świąteczno-noworocznego, charakter. Akcentem bożonarodzeniowym był opłatek, zaś sylwestrowym toast szampanem. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku nie zabrakło oczywiście życzeń. Chwilę później przyszedł czas na wyróżnienia. Poseł Andrzej Grzyb nie krył zaskoczenia, ale też zadowolenia, kiedy prezes Rady Powiatowej SSWW Józef Sikora ogłosił nadanie mu tytułu Honorowego Sołtysa.


    -Zawsze doceniałem tę rolę i doceniam ją nadal w sposób szczególny - mówił o sołtysach A. Grzyb. - Jest to rola człowieka obdarzonego niekłamanym mandatem zaufania w społecznościach lokalnych. Jest to rzeczywista służba społeczna, która nie jest ani specjalnie wynagradzana, ani też czasami doceniana.
    A. Wawrzyniak wyraził nadzieję, że poseł będzie odtąd jeszcze bardziej gorliwym obrońcą praw sołtysów. Miał tu w szczególności na myśli, tak oczekiwane, wprowadzenie w ustawodawstwie zmian dających sołtysom prawo do dodatków do świadczeń emerytalnych. W trakcie spotkania dyplomy wyrażające uznanie dla ich dotychczasowej działalności odebrało sześcioro członków zarządu Rady Powiatowej Stowarzyszenia: Stanisław Klimek z Czajkowa, Stanisław Kocemba z Kraszewic, Janina Przygoda z Doruchowa II, Roch Koralewski z Komorowa, Idzi Kuboś z Olszyny i Bolesław Pawlak z Ignacowa.


    Drugą, bardziej już roboczą, część spotkania wypełniła dyskusja nad bieżącymi sprawami. Wykorzystano wówczas obecność posła i wysłuchano jego opinii oraz przewidywań na temat aktualnych zawirowań na polskiej scenie politycznej. Starosta Janicki mówił m.in. o tegorocznym budżecie powiatu, a także zapowiedział rychłe polepszenie się warunków lokalowych instytucji działających na rzecz rolnictwa tj. m.in. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Temat ciągle istniejącego zagrożenia ptasią grypą poruszył powiatowy lekarz weterynarii Krzysztof Lameka, rolników, coraz bardziej niecierpliwie oczekujących wypłaty dopłat bezpośrednich, uspokajał kierownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Robert Pustkowski, informacje dotyczące likwidacji azbestowych pokryć dachowych przekazywał kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Władysław Karnicki, zaś przed niebezpieczeństwami związanymi z brakiem kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowych przestrzegał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Ryszard Ciomek. Głos zabierały też: kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego biura w Ostrzeszowie Gabriela Bargenda i przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Sitek. Na koniec prezes Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wiktor Stefański zaprosił na odbywający się w ostatnią sobotę II Powiatowy Bal Rolnika (szczegóły za tydzień). Przedstawił też zgromadzonym listę rolników, którzy w jego trakcie otrzymali puchary przyznane przez prezesa WIR Krzysztofa Nosala.
    W marcu miną dwa lata, odkąd odrodziła się Rada Powiatowa SSWW. Spotkania jej członków i sympatyków odbywają się regularnie raz na kwartał.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

zeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">