Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 01


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Ostrzeszowska młodzież zwiera szeregi

    Końcówka minionego roku zaowocowała jednym z ważniejszych dla młodzieży powiatu ostrzeszowskiego wydarzeń ostatnich miesięcy. Na początku grudnia 2005 oficjalnie zapoczątkowana została działalność Forum Młodzieżowego, które ma być godnym następcą Sejmiku Uczniowskiego oraz Parlamentu Młodych.


    -Nowe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej widzi ogromną rolę zarówno dydaktyczną, jak i wychowawczą tworzących się formacji młodzieżowych w lokalnych środowiskach. W przyszłym roku ma powstać Polska Rada Młodzieży, bowiem jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie ma takiej organizacji - mówił podczas spotkania założycielskiego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrzeszowie Ryszard Szymański. - W 2006r. MEN podejmie prace nad wdrożeniem Narodowego Planu Badań nad Młodzieżą, poprzedzone przystąpieniem Polski jeszcze w tym miesiącu do Europejskiego Centrum Wiedzy o Młodzieży. Rząd podejmuje również zdecydowane działania na rzecz stworzenia dogodnych warunków do włączenia młodzieży w szeroko rozumianą działalność na rzecz swojego środowiska.
    Kiedy więc 25 listopada w Zespole Szkół nr 1 spotkali się przedstawiciele samorządów uczniowskich oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, jednym z punktów dyskusji stało się powołanie do życia organizacji, jaka byłaby reprezentantem ogółu młodzieży w rozmowach z lokalnymi władzami. Jak ustalono, rozmowy takie dotyczyć będą wszystkiego co ważne dla młodych ludzi, za wyjątkiem kwestii bezpośrednio związanych ze szkołą. Minęło zaledwie kilkanaście dni i powyższy zamysł udało się wprowadzić w czyn. Forum Młodzieżowe to w sumie 20 osób, po 5 z każdej szkoły ponadgimnazjalnej. Są to przewodniczący samorządów oraz szefowie poszczególnych sekcji. Na czele tego gremium stanął Dawid Łuszczek, uczeń II klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1.
    - Myślę, że przede wszystkim będzie tutaj ważne włączenie młodzieży do wszystkich inwestycji - odpowiedział, zapytany o główne cele działalności Forum.
    Jak zapowiedział, młodzież nie ma zamiaru ograniczać się jedynie do zgłaszania swoich potrzeb, ale też oferuje konkretną pomoc przy realizacji przedsięwzięć. Zdaniem D. Łuszczka mogłoby się to odbywać np. poprzez prace społeczne.
    -Moim sukcesem byłoby zadowolenie burmistrza, ale także chciałbym, żeby były jakieś widoczne efekty, żeby za mojej kadencji powstał kryty basen lub inne inwestycje związane z młodzieżą.
    Na wątpliwość, czy aby Forum nie będzie strukturą o dość nikłym znaczeniu i wpływie na lokalnych włodarzy odparł:
    -Jeśli nie zadziałają dyskretne podsunięcia pomysłów, to spróbujemy silniej. Chcemy być bardzo silnym partnerem. Forum ma mieć duże znaczenie poparte efektami pracy.
    Dla D. Łuszczka kierowanie większą grupą osób nie jest czymś nowym. Obecnie jest przewodniczącym samorządu uczniowskiego w ZS nr 1, a wcześniej podobne stanowisko piastował w Gimnazjum w Kraszewicach. W tej ostatniej placówce był również szefem Euroklubu.
    Na spotkanie założycielskie zaproszono m.in. burmistrza Stanisława Wabnica i starostę Lecha Janickiego. Wysłuchali oni całej listy spraw, których załatwienia oczekują młodzi ludzie. Postulaty dotyczyły m.in. zagospodarowania czasu wolnego uczniów poprzez zwiększenie dostępności kawiarenki w kinoteatrze "Piast", uatrakcyjnienie repertuaru kinowego, uruchamianie kolejnych kół zainteresowań (np. strzeleckiego), organizowanie koncertów, wieczorków poetyckich i spotkań z ciekawymi ludźmi. Główny nacisk kładziony jest więc na kulturę oraz sport, a zwłaszcza rozwój związanej z nim infrastruktury. Tym, na co młodzież czeka najbardziej, jest wspomniana już kryta pływalnia. Wymienia się jednak także polepszanie jakości boisk osiedlowych, zwiększanie dostępności istniejących obiektów sportowych czy tworzenie zimą lodowisk. Pośród zgłoszonych priorytetów znalazło się ponadto zagospodarowanie Bałczyny, a także polepszenie poziomu bezpieczeństwa w dyskotekach oraz podczas imprez plenerowych. Do części z tych kwestii burmistrz i starosta ustosunkowali się już na spotkaniu, inne mają być szerzej omawiane w niedalekiej przyszłości. W styczniu przedstawiciele Forum spotkają się z dyrektorami: Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Arturem Derewieckim, Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzym Jują i Biblioteki Publicznej Renatą Nowicką. Miesiąc później natomiast z komendantami Policji i Straży Miejskiej.
    Forum Młodzieżowe nie jest na ziemi ostrzeszowskiej całkowitą nowością. Już w 1991r. powstał tutaj pierwszy w naszym kraju Sejmik Uczniowski Szkół Podstawowych, zaś osiem lat później utworzono Parlament Młodych, zrzeszający gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Żywot obu tych organizacji okazał się jednak stosunkowo krótki. Czy kontynuatorowi tradycji młodzieżowej samorządności uda się przetrwać dłużej? Wiele, jeśli nie wszystko, zależy od chęci i determinacji członków Forum. Tego więc życzymy im przy okazji rozpoczynającego się właśnie nowego roku.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">