Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2006 rok\Numer 01


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Europejska Debata Publiczna: Jak szukać pieniędzy w Unii Europejskiej?

    20 grudnia powiat ostrzeszowski dołączył do listy samorządów uczestniczących w Europejskiej Debacie Publicznej. Debata taka toczy się we wszystkich krajach Unii Europejskiej i ma doprowadzić do powstania spójnej wizji przyszłości Wspólnoty. Spotkanie, jakie odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, poświęcone było w głównej mierze poszukiwaniu źródeł finansowania organizacji pozarządowych.


    Rozpoczęcie podstawowej części debaty poprzedziło... wywoływanie ducha Europy. Można zresztą stwierdzić, że od duchów się zaroiło, ponieważ pełen był ich program przygotowany przez dziecięcy kabaret "Horrorek". Grupa od kilku miesięcy jest jednym z najlepszych towarów eksportowych Ostrzeszowa. Od zdobycia pierwszego miejsca podczas Dni Kultury Szkolnej zorganizowanych przez OCK odnosi bowiem same sukcesy. Grand Prix Regionalnych Prezentacji Teatralnych w Jarocinie, II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych w Łodzi i "Złota Maska" przywieziona z Wielkopolskich Prezentacji Teatralnych w Poznaniu to osiągnięcia, których nie da się w żaden sposób podważyć. Występ "Horrorka" wprawił wszystkich w znakomity nastrój, co bez wątpienia ułatwiło odbiór znacznie już poważniejszych zagadnień, zawartych w trzech obszernych referatach. Wśród słuchaczy przeważała młodzież z ostrzeszowskich szkół średnich. Oprócz uczniów z zaproszenia skorzystali również m.in. przedstawiciele samorządów gminnych oraz działających na naszym terenie organizacji pozarządowych o bardzo różnym charakterze, od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskie począwszy, na Uniwersytecie III Wieku skończywszy. Pierwszy z wykładów dotyczył jednego z programów wdrażanych przez Komisję Europejską, a mianowicie "Town Twinning" mającego ułatwiać współpracę miast bliźniaczych w Europie. Mówiła o nim Paulina Raźniak z Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Poruszana tematyka szczególnie interesowała samorządowców, ponieważ zarówno sam powiat ostrzeszowski, jak i większość tworzących go gmin ma już zagranicznych partnerów. Nie wszyscy spełniają jednak najważniejszy warunek otrzymania pomocy finansowej, tj. sformalizowanie współpracy podpisaniem oficjalnej umowy. Bodziec materialny zazwyczaj bywa niezwykle skuteczny, więc może i tym razem skłoni samorządy do przyspieszenia decyzji w tej kwestii. Niedalekiej przyszłości dotyczył referat Magdaleny Binkowskiej-Jenczyk, doktoranta Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i przew. Wielkopolskiego Forum Urzędników Europejskich. Tytuł mówi praktycznie wszystko - "Pieniądze na przyszłość - prognoza finansowania polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013".


    Należy stwierdzić, że program debaty ułożony został dość nieszczęśliwie. Na koniec pozostawiono bowiem informacje na temat europejskiego programu "Młodzież". Być może chciano w ten sposób skłonić uczniów do pozostania na spotkaniu do samego końca. Efekt był jednak taki, że pewna część i tak zdecydowała się opuścić salę wcześniej, a ci, którzy pozostali, nie ukrywali znużenia, i nie przejawiali większej ochoty do dyskusji. Dopiero kilkakrotnie ponawiane przez Agnieszkę Konieczną ze Stowarzyszenia "Jeden Świat" (polski oddział Service Civil International) zachęty skłoniły młodzież do nieco większej aktywności. Po wyczerpaniu się zestawu referatów, niejako na podsumowanie kilkugodzinnego spotkania głos zabrał Andrzej Grzyb, wiceprzewodniczący sejmowej komisji europejskiej.
    Wydarzeniu towarzyszyły dwie ekspozycje: historyczna, przygotowana przez TPZO, oraz plastyczna, na którą złożyły się prace podopiecznych pracowni plastycznej przy OCK.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">