Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 44


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

WINDĄ BLIŻEJ

    Plany tej inwestycji były już w 2000r., ale pomysł nie mógł się przebić pośród ważniejszych zadań. Wreszcie w ubiegłym roku Rada Miejska zaakceptowała projekt - zapadła decyzja o budowie windy w ostrzeszowskim Urzędzie Miasta i Gminy. Przed kilkoma dniami prace zostały rozpoczęte.


    "Jest to jedno z najważniejszych zadań, które w tym roku realizuje UMiG - mówi sekretarz urzędu Włodzimierz Piekarczyk. Robiona jest z myślą o osobach niepełnosprawnych, choć oczywiście i inni będą mogli z tej windy korzystać. Do podjęcia takich działań obligują również pewne uwarunkowania prawne. Istnieje wymóg, by we wszystkich budynkach użyteczności publicznej likwidować bariery architektoniczne. Widząc potrzebę osób niepełnosprawnych, podjęliśmy się tego zadania."
    Koszt całego przedsięwzięcia, czyli windy oraz prac budowlanych, a także projektu wyniesie ok. 200 tys. zł. Budowa windy to inwestycja MiG Ostrzeszów i miasto też w całości poniesie jej koszty. Chociaż winda budowana jest głównie z myślą o ludziach niepełnosprawnych, to jednak nie udało się uzyskać pieniędzy ani ze Zintegrowanego Funduszu Operacyjnego (z UE), ani z PFRON, gdyż fundusze te nie przewidują wsparcia finansowego w zakresie remontów w urzędach.


Tutaj będą drzwi do windy - mówi sekretarz UMiG W. Piekarczyk

    Szyb, w którym jeździć będzie winda, budowany jest od strony podwórza, tam też będzie to pierwsze wejście. Później winda zatrzymywać będzie się jeszcze czterokrotnie przy każdej kondygnacji, gdzieś pośrodku korytarza.
    Wykonawcą robót budowlanych jest firma ostrzeszowska, zaś podwykonawcą odpowiedzialnym za montaż i dostawę windy jest specjalistyczna firma z Kalisza. O ile nie nastąpią jakieś pogodowe niespodzianki i jeżeli odbiór techniczny samej windy dokonany przez specjalistów nie będzie budził zastrzeżeń, wówczas 17 grudnia pierwsi użytkownicy powinni wjechać i zjechać windą. Można się spodziewać, że wielu klientom winda ułatwi kontakt z urzędem, zaś samym urzędnikom pomoże szybciej i sprawniej obsługiwać interesantów.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

szowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">