Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 36


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Grabowskie Jubileusze

    W gminie Grabów nad Prosną stało się tradycją obchodzenie jubileuszy małżeńskich od srebrnych po szafirowe. 27 sierpnia br. zorganizowano uroczystość z myślą o małżeństwach, które przeżyły z sobą 25, 30, 35, 40 i 45 lat.


    Spośród 200, do jakich wystosowano zaproszenia, odpowiedziało 37 par z terenu całej gminy: 11 par obchodziło srebrny jubileusz, 12 par perłowy, 5 par koralowy, 8 par rubinowy i 1 para szafirowy. Na początku wszyscy zebrali się w kościele farnym w Grabowie, by uczestniczyć w okolicznościowym nabożeństwie odprawionym przez ks. proboszcza Ryszarda Ryńca. Uroczystość uśwetniała orkiestra dęta, która grała podczas mszy św. oraz prowadziła Jubilatów do restauracji "Stylowa". Szanowni Jubilaci wchodzili witani dźwiękami marsza Mendelssohna. Wielu łezka zakręciła się w oku. Wzruszenie towarzyszyło także podziękowaniom, jakie składali sobie małżonkowie.
    "Dziękuję Ci żono/ mężu, że nasze małżeństwo było nader szczęśliwe"
    Słowa te powtarzali za kierownikiem USC w Grabowie - Bożeną Kladą, wszyscy Jubilaci.
    Chwilę później przyszła pora na życzenia i upominki. Burmistrz Edmund Geppert wręczał bohaterom wieczoru telegramy gratulacyjne, kwiaty; przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Jaszczyk złożyła życzenia oraz piękną wiązankę kwiatów na ręce Jubilatów, którzy obchodzili szafirowy jubileusz, poseł Andrzej Grzyb obdarował wszytskich słodkościami, a wicestarosta Zofia Witkowska wręczyła różyczki. Od tej chwili rozpoczęła się zabawa, która trwała do godz. 3.00. Uroczystość urozmaicił występ kabaretu EWG.

Kierownik USC Bożena Klada


1994 - 2007 © Borkow

zowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">