Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 36


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Pomoc dla szkół

    Fundacja Komandor od kilku lat zajmuje się popularyzowaniem wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych w całej Polsce. Prowadzi autorski projekt "Pakiet Wrześniowy", składający się z pakietu lekcji multimedialnych, uzupełnionych zajęciami praktycznymi, w trakcie których uczniowie zakładają i prowadzą własne miniprzedsiębiorstwa.
    Program jest bezpłatny, może być prowadzony we wszystkich gimnazjach, które zechcą w nim uczestniczyć. Mogą one również liczyć na wsparcie finansowe przyznawane przez fundację na zakup lub modernizację sprzętu komputerowego, opłacenie łącza do Internetu, czy innych pomocy potrzebnych przy realizacji programu.
    Do tegorocznej edycji "Pakietu Wrześniowego" nabór będzie trwał do 9 września br.
    Wszelkie informacje dotyczące warunków zgłaszania szkół można znaleźć na stronie fundacji: www.fundacja.komandor.pl/pakiet.
    W tym roku szkolnym Fundacja Komandor uruchomiła II edycję programu stypendialnego skierowanego m.in. do uczniów szkół gimnazjalnych. Mogą się o nie ubiegać wszyscy, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, są laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub na inne sposoby aktywnie realizują swoje zainteresowania. Atutem będzie również aktywny udział w programach edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Komandor.
    Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, zatem pod uwagę będzie także brana sytuacja materialna kandydatów.
    Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony przez Radę Pedagogiczną szkoły, rodziców lub opiekunów, należy do niego również załączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata. Wnioski można nadsyłać na adres Fundacji do 15 września 2005r.
    Potrzebne informacje, jak również formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.fundacja.komandor.pl/stypendia.


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">