Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

OJCU ŚWIĘTEMU ŚPIEWAJMY

    "Możemy być pewni, że nasz umiłowany Papież stoi obecnie w oknie domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi."
    Te słowa wypowiedziane przez obecnego Ojca Świętego, wówczas jeszcze kardynała Ratzingera, są nie tylko przywołaniem ukochanej przez Polaków białej postaci, ukazującej się w oknie biblioteki watykańskiej, są także wyzwaniem i inspiracją do nowych dzieł. Jedno z takich dzieł ma powstać w Ostrzeszowie. Ma to być pomnik dedykowany Janowi Pawłowi II, by w ten sposób uczcić Wielkiego Rodaka i Jego wyjątkowy pontyfikat, a zarazem upamiętnić czas narodowych rekolekcji, przeżywanych w naszych sercach, w kościołach, lecz także na ostrzeszowskich ulicach. To właśnie wtedy w czasie "białego marszu" po raz pierwszy wspomniano o papieskim pomniku, teraz ten pomysł nabiera kształtów i jest szansa, że właśnie tu, w centrum miasta, stanie to dzieło. Inspiracją do jego realizacji są również przytoczone na wstępie słowa. Jakże bliski jest nam wizerunek Papieża stojącego w oknie - czy tego na Watykanie, z którego płynęły pozdrowienia i niedzielna modlitwa "Anioł Pański", czy też tego w krakowskiej kurii - rozedrganego młodzieżowym śpiewem, radosnym spotkaniem w ojczystych progach. Dlatego też motyw okna ma ogarniać postać "ostrzeszowskiego" Papieża. Taki jest pomysł, w jakiej formie zostanie zrealizowany, tego jeszcze nie wiadomo. Jest za to wielce prawdopodobne, że pomnik lub popiersie Jana Pawła II stanie w ostrzeszowskim parku (tym za Basztą), który także ma zostać nazwany imieniem naszego rodaka.


    Pierwszym wydarzeniem, mającym przybliżyć ideę budowy papieskiego pomnika w Ostrzeszowie, był koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który odbył się 22 maja w kościele Chrystusa Króla. Uwzględniając liczebność Powiatowej Orkiestry Dętej czy chóru kościelnego "Rex Cantorum", można zaryzykować stwierdzenie, że w koncercie wzięło udział blisko stu wykonawców.
    Rozpoczęto pieśnią "Być bliżej Ciebie chcę", mającą wyrażać nasze pragnienie bliskości z Ojcem Świętym. Zaraz potem zabrzmiał chyba najbardziej popularny utwór wykonywany wspólnie przez chór i orkiestrę - "Pieśń niewolników" z opery "Nabuco". W dalszej części słuchaliśmy występu samego chóru, śpiewającego pod kierunkiem Macieja Zadki. Utwory przedzielały fragmenty testamentu Jana Pawła II, czytanego przez Jerzego Kłosińskiego. Chyba najbardziej wzruszająca część testamentu to jego ostatnie wersy, kiedy nasz drogi Ojciec wraca do wspomnień i z wszystkimi się żegnając, prosi o modlitwy.


J. Kłosiński czyta testament Ojca Świętego

    "Szukałem was - jesteście". Tak ks. proboszcz Paweł Maliński zapowiedział udział w koncercie młodzieży, zawsze bliskiej naszemu Papieżowi. Były to dziewczęta z tutejszej szkoły muzycznej, które zagrały na instrumentach smyczkowych. Po skrzypcach zabrzmiała pełnią instrumentów orkiestra dęta, prowadzona przez Zenona Stobrałę. Kościołem aż wstrząsnęło od dźwięków muzyki, a ręce same składały się do braw.
    Uczestnicy koncertu mogli się również przekonać, że na chwałę Ojcu Świętemu można grać nawet na... pile. I to jak! Grającego na tym "instrumencie" p. Marka Niesobskiego trzeba nazwać wirtuozem. Zachwycił wszystkich wykonując "Pod Twą obronę, Ojcze na niebie" oraz utwór z repertuaru E. Presleya. Na koniec zaś rozśpiewała się "Barka" głosami wszystkich instrumentów, wykonawców i słuchaczy.


Pięknie na pile grał M. Niesobski

    Koncert udany. Ostrzeszowianie pokazali, że korzystając z własnych artystów potrafią - wzorem innych polskich miast - zaśpiewać i zagrać ukochanemu Ojcu Świętemu na Jego 85 urodziny z serca płynące melodie.


    Być może za przyczyną tej śpiewnej modlitwy i ofiar, także płynących z naszych serc, stanie papieski pomnik, błogosławiący - niby z okna na Watykanie - mieszkańcom Ostrzeszowa.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">