Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 22


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Dzień Bociana 2005

    Pod koniec maja Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", wspólnie z placówkami edukacyjnymi ze wszystkich województw w Polsce, organizuje z okazji Dnia Bociana 2005 Ogólnopolską Wystawę Prac Plastycznych "Bociani Świat". Wystawa odbywać się będzie równocześnie w ponad 600 miejscach w kraju. Lista poszczególnych "przystanków" wystawy znajduje się w internecie na stronie www.eko.org.pl/bocian. Ze względu na ogólnopolski zasięg imprezy będzie to największa prezentacja plastyczna poświęcona bocianowi białemu.
    Centralny "przystanek" wystawy, znajdujący się we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej, którego otwarcie zaplanowano na 28 maja, 12.00, będzie prezentował prace 17 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przeprowadzonego wśród dzieci i młodzieży zaangażowanej w ochronę bociana białego (szczegóły na stronie www.eko.org.pl/bocian).


    Dzień Bociana, którego obchody przypadają na 31 maja, jest okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzebę ochrony tego typowo polskiego ptaka. Data święta, ustanowiona całkiem nieprzypadkowo na wigilię Dnia Dziecka, nawiązuje do ważnej roli, jaką bociany pełnią w naszym życiu od zarania dziejów. Tegoroczne obchody Dnia Bociana połączone z otwarciem Ogólnopolskiej Wystawy Prac Plastycznych "Bociani Świat" będą okazją do ogłoszenia wyników VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego, jaki odbył się w lipcu 2004 roku. Spis bocianów to akcja odbywająca się, co 10 lat we wszystkich krajach Europy oraz północnej Afryki. Pozwala śledzić zmiany zachodzące w populacji tego gatunku w różnych rejonach świata, odzwierciedlające stan środowiska przyrodniczego. W spisie bocianów w Polsce udział wzięły liczne instytucje, m.in. urzędy gmin, sołtysi, ośrodki naukowe, szkoły, organizacje społeczne oraz ogromna liczba wolontariuszy. Wspólnie zebrano rekordową liczbę informacji o gniazdach i miejscowościach pozbawionych bocianich gniazd. Podsumowanie wyników dało obraz obecnego stanu polskiej populacji bocianów i zmian, jakie w niej zaszły na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Więcej informacji o spisie i jego wynikach znajdą Państwo na stronie www.bociany.pl.
    PTPP "pro Natura" od ponad 10 lat zajmuje się ochroną bociana białego i jego siedlisk, w tym renowacją bocianich gniazd, zachowaniem terenów podmokłych stanowiących żerowiska tych ptaków oraz edukacją (współpracuje z nami ponad 2500 szkół z całej Polski).

Roman Guziak
Koordynator Programu Ochrony B ciana Białego
Prezes PTPP "pro Natura"


1994 - 2007 © Borkow

owski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">