Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 20


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

SZTANDAR DO ODZNACZENIA

    75 lat temu wiele gospodarstw było jeszcze pod strzechą, pożary zatem zdarzały się dość często. Aby im zapobiec, mieszkańcy wiosek zakładali Ochotnicze Straże Pożarne. Tak właśnie w czerwcu 1930 r. powstała OSP w Ignacowie. Straż skupiła najbardziej aktywnych 23 mieszkańców wsi, zaś pierwszym naczelnikiem wybrany został dh Stanisław Janiak. Krótko po wojnie zakupiono sikawkę, która stanowi dzisiaj cenny eksponat muzealny. Obecnie tamtejsza OSP posiada motopompę i zrzesza ok. 40 druhów. Posiada też drużynę dziewczęcą. Od wielu lat funkcję prezesa pełni dh Bolesław Pawlak.


    Równie długie są dzieje straży w Ligocie. Istnieje tam nieco mniejsza, 16-osobowa jednostka OSP, na której czele stoi prezes Stefan Chowański. W niedzielę, 8 maja, obie zasłużone organizacje strażackie uroczyście obchodziły 75-lecie swego istnienia.
    Pierwszym punktem strażackich uroczystości była msza święta w kościele parafialnym w Kobylej Górze. Sprawował ją ks. Jarosław Kołodziejczak. W kazaniu, nawiązując do postaci św. Floriana - męczennika, patrona strażaków, podkreślił odwagę i poświęcenie, z jakim ludzie w strażackich mundurach niosą ratunek potrzebującym. We mszy licznie uczestniczyli strażacy z całej gminy oraz poczty sztandarowe. Była też grupa strażaków z zaprzyjaźnionego z Kobylą Górą niemieckiego Kirchenlamitz. Stamtąd również przyjechało kilkunastu muzyków, którzy uświetnili mszę św. swoim graniem. Potem dyrygenckie dowództwo przejął Zenon Stobrała i to jego orkiestra przygrywała do marszu defilującym przez miasteczko strażakom. Szkoda, że siąpiący deszcz i ziąb odstraszyły od uczestniczenia w tym strażackim święcie mieszkańców Kobylej Góry. W kolumnie marszowej udającej się w stronę harcerskiej stanicy szły więc zastępy strażackie poprzedzone pocztami sztandarowymi sześciu okolicznych jednostek. Maszerowali także uczestniczący w uroczystości goście - przedstawiciele władz miejskich, gminnych, powiatowych. Grupie marszowej przewodził komendant gminnej OSP w Kobylej Górze - Krzysztof Więcek.
    Odznaczenia, życzenia, gratulacje - tak najkrócej można scharakteryzować drugą część uroczystości, odbywających się w ładnie położonej stanicy harcerskiej, niedaleko drogi wiodącej w stronę Myślniewa. Pierwszym i najważniejszym odznaczeniem, przyznanym przez Zarząd Główny Związku OSP, uhonorowano sztandar jednostki w Ignacowie. Wystąpił poczet sztandarowy, a do misternie wyszytego, historycznego już sztandaru złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" przypiął prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Ostrzeszowie - Jan Kozikowski. On też wręczył złote, srebrne i brązowe medale przyznane strażakom z terenu gminy Kobyla Góra (lista nagrodzonych obok). W tym miejscu warto dodać, że na terenie gminy w kilkunastu działających jednostkach OSP zrzeszonych jest ok. 500 osób - liczba mówi sama za siebie. Zaś jedna z jednostek - w Kobylej Górze, należy do Krajowego Systemu Ratownictwa.


    Do wręczonych odznaczeń obecni na uroczystościach goście dołączyli bukiet serdecznych słów. Za szlachetną służbę dla mieszkańców tej ziemi dziękowała wicestarosta Z. Witkowska. Gratulacje i życzenia złożyli też w imieniu władz gminy - wójt J. Przygoda i przewodniczący Rady - E. Morta. W imieniu posła Grzyba okolicznościowy list gratulacyjny przeczytała A. Poprawa. Reprezentujący strażaków z gminy Grabów dh J. Sikora życzył otuchy do dalszej pracy, zauważając przy tym, że stulecie już niedługo. Także inni goście w strażackich mundurach spieszyli z gratulacjami. Oni przecież najlepiej wiedzą, ile wysiłku, poświęcenia, a często i ryzyka niesie z sobą strażacka służba.
    Pogoda tego popołudnia nie dopisała strażakom, nie było zatem hucznej majówki, ale nie zabrakło dobrego humoru i satysfakcji z obowiązku pełnionego w służbie drugiemu człowiekowi.

ODZNACZENIA

Złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
    Sławomir KŁOBUCH, Józef KULA, Bogdan MAĆKOWIAK, Florian PIÓREK, Andrzej SMOLAREK.

Srebrne medale:
    Kazimierz ADAMSKI, Krzysztof CHOWAŃSKI, Rafał DUKIEWICZ, Andrzej JAKUBCZAK, Mirosław KĘDZIA, Stanisław KUŹNIK, Dariusz MARSZAŁEK, Józef PÓŁKOWNIK, Ryszard SMOLAREK, Stanisław WITEK.

Brązowe medale:
    Henryk BĄK, Sławomir DASZCZYK, Jerzy JUSZCZAK, Jarosław KĘDZIA, Józef NAWROT, Zbigniew NOCULAK, Paweł SZYMCZAK, Andrzej ZIELEZIŃSKI.

Odznaka "Wzorowy Strażak":
    Wiesław GRZĘDA, Wojciech KRZEWSKI, Bogdan LIPIŃSKI, Jacek PIÓREK, Janusz WITEK.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">