Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 18


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Uroczyste otwarcie ZAZ-u w Książenicach:
Żeby mogli czuć się potrzebni

    Jest jedną z trzech tego typu placówek w województwie i kilkunastu w kraju. Zatrudnienie znalazły w nim 33 osoby niepełnosprawne oraz 12 opiekunów - instruktorów. Chociaż swoją działalność rozpoczął jeszcze pod koniec ubiegłego, to uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach (gm. Grabów n. Prosną) nastąpiło 27 kwietnia tego roku.


    Na imprezę przybyli wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek zasługi na polu starań o uruchomienie Zakładu: poseł A. Grzyb, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego K. Kościelny, dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu L. Wrocińska - Sławska, radny Sejmiku Wojewódzkiego Z. Szmaj, starosta L. Janicki, przew. Rady Powiatu B. Sitek, dyr. PCPR B. Powązka. Na zaproszenie odpowiedzieli także wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, przedstawiciele powiatów: kaliskiego, pleszewskiego i słupeckiego oraz szefowie firm kooperujących z ZAZ. Po otwarciu uroczystości przez dyr. placówki Zbigniewa Nowaka, głos zabrał starosta. Wspominał on m.in. początki inicjatywy, sięgające roku 1999.
    - Środowisko pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych sygnalizowało potrzebę, aby do trzech funkcjonujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego warsztatów terapii zajęciowej dołączył ZAZ, który jest wyższym szczeblem rehabilitacji zawodowej.
    - Cieszymy się, że pomogliśmy znaleźć miejsca pracy dla ludzi, którzy potrzebują szacunku, dla ludzi trochę słabszych, żeby mogli pracować, żeby mogli się odnaleźć, żeby mogli czuć się potrzebni - stwierdził marszałek Kościelny.


    Poseł A. Grzyb za główną pomysłodawczynię przedsięwzięcia uznał dyrektor B. Powązkę.
    - Usługi społeczne nie powinny być czymś, co obciąża samorząd, ale powinny być jego dobrym, markowym produktem - powiedział, na poparcie tej tezy przypominając, że właśnie za kompleks usług społecznych samorząd powiatowy Ostrzeszowa otrzymał nagrodę Hit 2004.
    Podczas uroczystości okazało się, że podopieczni ZAZ-u to nie tylko dobrzy, sumienni pracownicy, lecz także artyści, co się zowie. Udowodniły to piosenki w wykonaniu Gabrieli Przygody, wiersz recytowany przez Dariusza Janickiego oraz dowcipna scenka teatralna pt. "Spotkanie na forum", które wspólnie złożyły się na niezwykle udany program artystyczny i znakomicie urozmaiciły imprezę.


    ZAZ znalazł swoje lokum w obiektach niegdyś zajmowanych przez tzw. szkołę tysiąclatkę, a następnie Dom Dziecka, jednakże od dobrych paru lat po prostu systematycznie niszczejących. Pod koniec lat 90. pojawił się impuls, który miał wkrótce zmienić ten stan rzeczy. Powołano Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Aktywni", a w grudniu roku 2000 Rada Powiatu podjęła uchwałę przekazującą tej organizacji nieruchomość w Książenicach. Ponadto, inwestycję wpisano do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Nawiązano też, trwające do dziś, kontakty z powiatem słupeckim, gdzie ZAZ funkcjonował już wcześniej. W 2001r. opracowano dokumentację techniczną inwestycji, zaś w 2002 wniosek o utworzenie Zakładu trafił do wojewody wielkopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo ważną datą okazał się 7 lipca 2003, kiedy władze województwa formalnie wydały zgodę na utworzenie placówki. Już pod koniec tego samego roku ruszyły prace adaptacyjne. We wrześniu 2004, pokonując 7 konkurentów, Z. Nowak wygrał konkurs na dyrektora ZAZ. Wystarczyły mu trzy miesiące, aby na dobre rozkręcić działalność, której efekty już są wyraźnie widoczne.

Łukasz Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

trzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">