Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 15


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Czego i jak naucza się w Zespole Szkół nr 3?

    Tu edukację zdobywa się przede wszystkim w praktyce. Część zajęć prowadzona jest systemem "blokowym", tak naucza się między innymi przedmiotu o interesującej nazwie: twórcze przeobrażenie świata, którego zajęcia prowadzone są symultanicznie przez dwóch wykładowców - praktyka i teoretyka. Część wiedzy przyswoić można w zajęciach prowadzonych metodą projektu, które realizuje się kilka razy do roku, i tak w roku 2004 przeprowadzono między innymi ciekawy projekt w ramach ścieżek edukacyjnych, dotyczący edukacji ekologicznej.
    Szkoła daje także uczniom możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i praktyki (Szwajcaria, Niemcy, Słowacja, Czechy), które prowadzi od 1992 r. Skorzystało z tych praktyk już ponad 300 uczniów. Ponadto uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w obozach integrujących młodzież z całej Europy, które odbywają się dwa razy w r. szkolnym w Magdeburgu, w Niemczech. W programie tych obozów są warsztaty teatralne, ekologiczne, cyrkowe, fotografii, videofilmowania i wiele innych. Zdobyte umiejętności oraz rzetelna wiedza pozwala absolwentom na podjęcie dalszego kształcenia na wyższych uczelniach w całej Polsce. Ponad połowa absolwentów szkoły z ostatnich lat studiuje na różnych uczelniach i w szkołach pomaturalnych; chociaż zwykło się mówić o tych metodach nauczania jako o edukacji potoczności. Ale to właśnie ta codzienność jest punktem wyjścia i inspiracji bardzo wielu postaw i działań w obrębie wielu dziedzin. Skromni, z dużą łatwością przystosowania się do każdych okoliczności, poprzez ciągłe obcowanie z naturą, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 osiągają później znaczące wyróżnienia w wielu dziedzinach nauki.

    Poszerzamy horyzonty myślowe na wiele różnych sposobów, jednym z nich jest edukacja oraz praktyczna nauka zawodu za granicą.

    W roku 2004 miało miejsce 16 wizyt zagranicznych. Nowy rok rozpoczął się od przyjazdu do Polski 8-osobowej grupy młodzieży z Niemiec na praktyki zawodowe w zakresie gastronomii. Dla młodzieży niemieckiej ciekawym doświadczeniem okazała się praktyka w zajeździe "Pod Borem" oraz w hotelu "Maciejanka".
    Latem uczniowie z Ostrzeszowa i Grabowa, doskonaląc język angielski i niemiecki, wzięli udział w plastycznych, muzycznych i teatralnych oraz fotograficznych zajęciach wakacyjnych w Magdeburgu, w ramach projektu Xenos.
    W tym samym czasie, w lipcu, miało miejsce podsumowanie tegoż projektu i spotkanie partnerów europejskich w celu zbudowania ram nowej inicjatywy, w której budowie oczywiście wzięli czynny udział przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3.
    Jesienią odbyło się oficjalne podsumowanie trwającego ponad 2 lata projektu Xenos ("Wszyscy równi, wszyscy tacy sami" - przeciw ksenofobii), w którym uczestnikami byli przedstawiciele z całej Europy, partycypujący w zadaniach projektu, między innymi z Bułgarii, Włoch, Węgier, Litwy, Irlandii, Polski oraz przedstawiciele struktur unijnych zajmujący się budowaniem projektów edukacyjnych.


    W grudniu natomiast odbyło się seminarium, na którym omówione zostały warunki przystąpienia do nowego projektu, w ramach programu "Leonardo", w budowie którego przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3 brali udział, i do którego z całą pewnością przystąpią.
    W grudniu także młodzież polska miała szansę wzięcia udziału w praktykach w Magdeburgu. Dwie uczennice sprawdziły swe umiejętności kucharskie, a dwaj uczniowie zdolności kelnerskie.
    Ogromnym powodzeniem cieszył się sylwestrowy wyjazd młodzieży do Niemiec na warsztaty teatralne, uprzyjemniony przywitaniem Nowego Roku w Pałacyku Bildungshaus Ottersleben oraz wycieczkami fakultatywnymi - m. in. całodniowym wypadem do Berlina.
    W tym samym roku dyrektor placówki wziął udział w niezwykle prestiżowym spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa edukacji Niemiec, w Zjedzie Multiplikatorów w Trebnitz.
    Nasi partnerzy to dziś już przedstawiciele większości krajów europejskich: Bułgarii, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch.
    W następnym artykule o naszych szkołach partnerskich.

Izabela Sołtys


1994 - 2007 © Borkow

zasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">