Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 14


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

II Warsztaty Metodyczne dla nauczycieli
języka angielskiego w Ostrzeszowie

    Taking innovative and motivating teaching ideas to your English language classroom with state - of - the - art methodology


    Od 12 do 15 marca 2005 ZS nr 1 gościł po raz drugi nauczyciela i metodyka języka angielskiego z Austrii, prof. Mag. Heinz'a Hehenberger'a. Organizatorami, tak jak w ubiegłym roku, były: ZS nr 1 w Ostrzeszowie i Szkoła Języków Obcych Nova Centrum w Ostrzeszowie.
    12 marca w Warsztatach wzięło udział 23 nauczycieli, 14 marca - 27 nauczycieli. Reprezentowane były szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp., Siedlikowa, Przygodzic, Sieroszewic i Rogaszyc.


    Prof.. Hehenberger prezentował ciekawe metody prowadzenia różnych etapów lekcji języka angielskiego, uwzględniając wszystkie sprawności językowe. Prezentacje prowadzone były przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych. Metodyk udostępnił swoje materiały, które wkrótce zostaną rozprowadzone wśród nauczycieli w formie płyt CD.
    15 marca w godzinach przedpołudniowych p. Hehenberger poprowadził zajęcia z młodzieżą ZS nr 1, zwiedził muzeum w Ostrzeszowie, a wieczorem prowadził zajęcia z młodzieżą w Szkole Języków Obcych Nova Centrum.

Barbara Wróblewska
nauczycielka języka angielskiego ZS nr 1


1994 - 2007 © Borkow

szowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">