Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 04


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Jan O. pod pręgierzem

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

    Środowiska związane z NSZZ "Solidarność" zbulwersowała sprawa, której za pośrednictwem programu "Interwencja", byliśmy świadkami.
    Otóż w programie, który był emitowany w telewizji Polsat w dniu 24 listopada o godz. 16:10, pokazano gabinet naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, gdzie na ścianie, w widocznym miejscu widnieje napis: "Nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani". Pragnę zauważyć, iż autorem tej tezy jest Feliks Dzierżyński.
    Mając powyższe na uwadze, mogę stwierdzić, iż w tej komendzie policji, a być może i w innych, w dalszym ciągu panuje - nie tylko duch - ale i zwyczaje, które w swej zbrodniczej działalności stosował F. Dzierżyński.
    Pragnę więc zwrócić Pana uwagę, iż Konstytucja RP, w art. 13 zakazuje istnienie partii politycznych i innych organizacji, które odwołują się do metod i praktyk działania stosowanych w systemie komunistycznym. Bez wątpienia propagowanie haseł Dzierżyńskiego można uważać za popieranie komunizmu, a idąc dalej, mam prawo uważać, że naczelnik Sekcji Kryminalnej KPP w Ostrzeszowie jest członkiem organizacji, której istnienia zakazuje Konstytucja RP.
    W związku z powyższym zwracam się do Pana o wyciągnięcie surowych konsekwencji służbowych wobec naczelnika sekcji, o którym mowa powyżej.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność
Wielkopolska Południowa
Jan Mosiński


    Przedstawione wyżej pismo, a także apele w tej sprawie innych organizacji społeczno - politycznych wzbudziły reakcję Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
    21 stycznia do KPP w Ostrzeszowie przyjechał zespół funkcjonariuszy z poznańskiego inspektoratu. Według informacji przekazanej nam przez nadkom. Ewę Olkiewicz - rzecznika prasowego KWP w Poznaniu, policjanci z Komendy Wojewódzkiej potwierdzili, że w gabinecie naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP w Ostrzeszowie znajdowało się hasło:"Nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani" autorstwa F. Dzierżyńskiego.
    To nie powinno mieć miejsca. W związku z tym Komendant Wojewódzki Policji - nadinspektor Henryk Tusiński polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do naczelnika Jana O. w związku z naruszeniem etyki zawodowej policjanta. Postępowanie prowadzi KWP w Poznaniu. Jak poinformowała nas pani rzecznik prasowy, za tego typu wykroczenie grozi kara od nagany do wydalenia z policji.
    O rezultatach prowadzonego postępowania będziemy informować.

1994 - 2007 © Borkow

trzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">