Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 02


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Z opłatkiem w dłoni i kolędą na ustach

    Drugi dzień stycznia wybrali sobie członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła w Grabowie n. Prosną na zorganizowanie spotkania opłatkowego. Impreza odbyła się w grabowskim Domu Strażaka.


    Postarano się, aby oprócz pokarmu dla ciała nie zabrakło także strawy duchowej. Najpierw uczniowie klas I i II miejscowego Gimnazjum zaprezentowali jasełka. Nie było to jednak typowe tego rodzaju przedstawienie. Na pierwszy plan nie wybijała się bowiem historia narodzin Jezusa Chrystusa, ale obserwacje dotyczące stosunku współczesnych ludzi do Bożego Narodzenia i życia w ogóle. W większości spostrzeżenia te nie były zbyt optymistyczne. Krótkie scenki przeplatano kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez dwie gimnazjalistki. Po zakończeniu jasełek, uczestników spotkania czekała jeszcze jedna miła niespodzianka. Młodzież wręczyła im bowiem przygotowane przez siebie świąteczne laurki z życzeniami. Później był czas na indywidualne życzenia podczas łamania się opłatkiem. Ten piękny obyczaj członkowie grabowskiego Koła PZERiI spełniali wspólnie z burmistrzem E. Geppertem, przew. RM G. Jaszczyk i sekretarzem UMiG H. Stępniem, proboszczem, R. Ryńcem oraz przew. Zarządu Oddziału Rejonowego swojej organizacji J. Wiedemannem. W programie spotkania znalazły się jeszcze występy działającego przy kole chóru, w którym prym wiodą: przew. Zofia Puchała i jej zastępczyni Jadwiga Ciesielska. Dzięki skutecznym namowom pierwszej z wymienionych, wkrótce już wszyscy zebrani pieśniami i piosenkami sławili przyjście na świat Syna Bożego.
    Impreza przebiegała w serdecznej, niemal rodzinnej atmosferze. Nie sposób się dziwić. Wszak jej uczestnicy, to ludzie znający się doskonale, połączeni wspólną działalnością w jednym z aktywniejszych w powiecie ostrzeszowskim kół PZERiI. O tym, że ciągle pamięta się o kolegach i koleżankach, którzy odeszli już do wieczności, świadczyła minuta ciszy w ich intencji.

Ł. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow

wski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">