Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 01


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mikstacie - PIENIĄDZE I ZMIANY

    Pieniądze były niewątpliwie głównym tematem odbywającej się 28 grudnia sesji Rady Miejskiej w Mikstacie. Przywoływano milionowe sumy stanowiące przyszłoroczny budżet, mówiono o kwotach desygnowanych przez wojewodę na największą inwestycję Mikstatu - przebudowę drogi nr 447. Ale wspominano też o sumach znacznie skromniejszych, jednak nieodzownych do właściwego funkcjonowania miasta i gminy.
    XVIII sesja mikstackiej Rady Miejskiej, po raz pierwszy prowadzona od początku przez nowego przewodniczącego - Włodzimierza Jarosza, rozpoczęła się od miłego akcentu. Listem dziękczynnym oraz kwiatami obdarowano odchodzącą na emeryturę długoletnią pracownicę Urzędu Miasta i Gminy p. Elżbietę Sokołowską - od 23 lat sekretarza powiatu.
    Dość obszerną informację o swej pracy w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz B. Małecki. Poruszył wiele drobnych, choć pewnie istotnych dla mieszkańców spraw, jak np. utwardzenie żużlem odcinka drogi na osiedlu Bielany czy zakup kostki chodnikowej, ale wspomniał też o sprawach poważniejszych. Do takich trzeba zaliczyć czekającą władze miasta decyzję w sprawie gazu. Firma DPV Serwis zapewne wystąpi o zgodę na wydobycie gazu, którego ma wystarczyć na co najmniej 10 lat. Z kolei w Mikstacie Pustkowiu zrobiono drugi odwiert studni głębinowej (49 m). Woda posiada nieco zawyżoną zawartość manganu, ale po uzdatnieniu będzie nadawać się do spożycia. Wydajność obu znajdujących się tam studni ma wynieść 47,5 m3/h.
    Radni zgłosili trzy interpelacje adresowane do burmistrza. O jakie środki i na jakie kwoty gmina złożyła wnioski do UE o dofinansowanie na 2005 r. i na lata następne? - pytał radny Wróbel. "Jeśli nie złożono wniosków, to proszę wskazać przyczyny i winnych zaniedbań" - domagał się radny.


    Radnego Wróbla interesowała też modernizacja ul. Słowackiego - Czy starczy pieniędzy na inwestycję? Ostatnią interpelację przedstawił P. Pawlak, pytając, co z remontem budynku po kotłowni na os. Bielany. Na razie odstąpiono od tego pomysłu, choć znów pojawiają się ciekawe plany zagospodarowania wspomnianego budynku.
    Spośród kilkunastu przyjętych w czasie sesji uchwał, najważniejsze dotyczyły finansów budżetowych. Prezentowała je skarbnik gminy - p. Teresa Michalak.
    Wpierw znowelizowano budżet na 2004r. Po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
    - dochody - 9.401.486 zł.
    - wydatki - 9.466.258 zł.
    Wśród wydatków zapisano m.in. 23.000 zł na agregat prądotwórczy do UMiG. Dlaczego tam? - padło pytanie, a nie dla szkoły. Ponieważ szkół mamy wiele, zaś urząd to centralny punkt, gdzie w razie większej awarii, jak ta z połowy grudnia, ludność będzie mogła zaczerpnąć informacji, a miasto nie zostanie odcięte od świata.
    O ile zmiany budżetowe przyjęto bez większej dyskusji, to uchwalanie budżetu na 2005r. spowodowało wiele zapytań. Najwięcej dotyczyło głównej inwestycji, która będzie prowadzona w gminie Mikstat, czyli przebudowy drogi 447, przebiegającej przez centrum miasta. Wielu wyrażało wątpliwość, czy nie zabraknie pieniędzy na tę inwestycję. Przypomnijmy, że z urzędu wojewódzkiego spłynie na ten cel 2.412.100 zł. Podobną sumę musi przygotować gmina. Przewodniczący zwrócił się nawet do obecnego na sali R. Skoczylasa - radnego sejmiku wojewódzkiego, by zabrał głos w sprawie pieniędzy z województwa.
    "To jest transakcja między gminą a Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich - mówił radny Skoczylas. Nie wiem, jakie były dokładne ustalenia. Inwestorem będzie gmina, a województwo przekaże środki." Również burmistrz uspokajał, że środków musi wystarczyć.
    Pytano też o inne szczegóły dotyczące zapisów budżetowych. W tych sprawach bodaj największą aktywność (dociekliwość) wykazywał radny K. Baraniak. Wreszcie po ponadgodzinnej dyskusji przyszłoroczny budżet uchwalono. Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Dochody gminy zaplanowano w wysokości 9.282.331 zł, a wydatki - 11.791.027 zł. Deficyt w kwocie 2.508.696 zł (17,37%) pokryty zostanie kredytem.
    Pozostałe punkty przyjęto bez dłuższych dyskusji. Dotyczy to również uchwał akceptujących tzw. Plany Odnowy Wsi. Trzy wioski: Przedborów, Kaliszkowice Ołobockie i Kotłów, z pomocą UMiG, opracowały takie plany, dzięki czemu mogą ubiegać się o pieniądze unijne. Gmina wyasygnowała na ten cel 50 tys. zł. Jeśli na któreś z wytypowanych przez wioski zadań zostaną przyznane środki unijne, to pewna część wspomnianych pieniędzy zostanie zwrócona. Podczas sesji dokonano też zmian w komisjach Rady. Odwołano dotychczasowego przewodniczącego komisji rewizyjnej A. Sembereckiego, ponieważ jako wiceprzewodniczący Rady nie może pełnić tej funkcji. Na jego miejsce radni wybrali (jednogłośnie) S. Rogusznego, który teraz przewodzi dwóm komisjom (oprócz rewizyjnej, także finansów). Jest to zgodne zarówno z prawem, jak i regulaminem Rady. Roguszny zrezygnował za to z pracy w komisji oświaty. Tak samo uczynił W. Jarosz z racji objęcia funkcji przewodniczącego Rady. Zaś były przewodniczący J. Noweta wyraził chęć pracy właśnie w komisji oświaty. Zatem mamy ciąg dalszy zmian w mikstackiej Radzie Miejskiej.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

asostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">