Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2005 rok\Numer 01


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Jesień w wierszach

    13 grudnia w Szkole Podstawowej w Kraszewicach odbył się finał II edycji Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego - "Jesień gra na skrzypcach".
    Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennej przyrody i urodę słowa poetyckiego, a także wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich.


    Zaproszenie do konkursu otrzymali wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I - III z terenu gminy Kraszewice oraz gmin sąsiednich. Eliminacje przebiegały w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Etap szkolny przeprowadzony został przez wychowawców w placówkach macierzystych dzieci. Wyróżnieni tą drogą uczniowie wzięli udział w etapie międzygminnym. Na tle pięknej jesiennej scenografii recytowali oni wiersze znanych twórców poezji dziecięcej, m. in.: Doroty Gellner, Ewy Szelburg - Zarembiny, Lucyny Krzemienieckiej, Marka Głogowskiego, Leopolda Staffa, Marii Konopnickiej, Hanny Zdzitowieckiej i Danuty Gellnerowej.
    Komisja oceniała małych artystów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: pamięciowe opanowanie tekstu, poprawność artykulacyjną, interpretację tekstu, a także ogólny wyraz artystyczny. Wybór najlepszych wykonawców okazał się niezwykle trudny.
    Laureatką konkursu została Aleksandra Bierska ze Szkoły Podstawowej w Jeleniach, przygotowywana przez p. Jolantę Puchałę. Dziewczynka powtórzyła sukces z ubiegłego roku. Recytując wiersz H. Zdzitowieckiej pt. "Gdzie jesteś jesieni?" wykazała się talentem recytatorskim i niezwykłymi zdolnościami aktorskimi. II miejsce zajęła Justynka Grzegorek ze Szkoły Podstawowej w Mielcuchach - opiekun - p. K. Kowalczyk, a na III miejscu uplasowała się Alicja Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej, opiekun - p. L. Chowaniec.


    Zwycięzcy otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody książkowe ufundowane przez wójta gminy Kraszewice i dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Pozostałym uczestnikom konkursu, a także nauczycielom wręczone zostały dyplomy - podziękowania.
    Konkurs był znakomitą okazją do popularyzacja poezji dziecięcej i jej twórców, zainteresowania dzieci sztuką recytacji i kulturą słowa oraz nawiązania i pogłębiania kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczniami oraz nauczycielami szkół działających na naszym terenie.
    Zasłużone sukcesy i zdrowa rywalizacja są wspaniałym owocem pracy każdego nauczyciela i ucznia.

Urszula Strzała


1994 - 2007 © Borkow

rzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">