Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 50


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Odpłatność za korzystanie z przedszkoli i żłobków

    Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli i grupy żłobkowej prowadzonej przez gminę. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, zaś rodzice mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Zapewnienie warunków do spełnienia ww. obowiązku jest zadaniem własnym gminy. W gminie Ostrzeszów dzieci 6-letnie zamieszkałe w mieście realizują ten obowiązek w oddziałach zlokalizowanych w przedszkolnych. Z kolei dzieci 6-letnie zamieszkałe na wsi realizują obowiązek w tzw. oddziałach "0", zlokalizowanych przy SP, za wyjątkiem wsi Rogaszyce, gdzie dzieci uczą się w oddziale zorganizowanym przy przedszkolu.
    Oto główne tezy podjętej przez radnych uchwały.
    Ustala się odpłatność za świadczenia publiczne przedszkoli i grupy żłobkowej.
    1. Za żywienie dzieci w wysokości:
    - 2,60 zł - jako dzienną stawkę żywieniową, stanowiącą równowartość kosztów surowców i produktów zużytych do sporządzania posiłków dla dzieci 3-6 lat w oddziałach 9-godzinnych.
    - 8,00 zł - jako miesięczną stawkę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych na sporządzenie ciepłego napoju dla dzieci 6-letnich w oddziałach 5-godzinnych.
    2. Za pobyt dziecka w przedszkolu lub grupie żłobkowej tzw. opłatę stałą miesięczną, niezależnie od obecności dziecka, w wysokości:
    - 60 zł - za pobyt dziecka w oddziale 9-godzinnym
    - 160 zł - za pobyt dziecka w grupie żłobkowej

K.J.


1994 - 2007 © Borkow

zeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">