Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

DWA ODPUSTY W KOTŁOWIE

    8 września przypadła uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny. We wszystkich kościołach odprawiono msze święte. Radosne chwile odpustu przeżywali tego dnia mieszkańcy Kotłowa w gminie Mikstat. W obu tutejszych parafiach odbywały się uroczystości z okazji Maryjnego święta. Wcześniej, bo o godz. 11.00 rozpoczęły się one w parafii polsko-katolickiej. Nowoczesne wnętrze świątyni wypełniły liczni wierni, zarówno miejscowi, jak i przyjezdni, szczególnie z Wrocławia, do której to diecezji tutejszy kościół należy. Mszy przewodniczył administrator diecezji wrocławskiej ks. infułat Stanisław Bosy. W koncelebrze uczestniczyli także: zwierzchnik Kościoła polsko-katolickiego prof. dr hab. ks. Wiktor Wysoczański, administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej - ks. infułat Kazimierz Fonfara, kanclerz kurii warszawskiej - ks. Ryszard Dąbrowski. Wszystkich biorących udział w uroczystościach powitał ks. Antoni Strzelczyk - administrator parafii. W wygłoszonym kazaniu ks. S. Bosy podkreślił trud rolniczej pracy, nawiązując tym samym do przypadającego w tym dniu święta, zwanego popularnie świętem Matki Boskiej Siewnej.    O święcie tym pamiętali również wierni Kościoła rzymsko-katolickiego, którzy przyszli uczcić Maryję - Matkę Kotłowską znajdującą się od kilkuset lat w tutejszym kościele na wzgórzu. Wielu przyszło tutaj z pobliskich miejscowości, a część pielgrzymów przyjechała z daleka. Odpustowej mszy św. przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała. W homilii podniósł bolesny problem rozłamu wśród chrześcijan, do jakiego doszło w Kotłowie u schyłku lat 60-tych. Modlił się, aby wszyscy stanowili jedno: "Tu na tym świętym miejscu, w dniu, w którym sławimy Maryję w jej tajemnicy narodzenia, mówię wszystkim - drzwi są otwarte dla każdego, nie lękajmy się spotkać, nie lękajmy się otworzyć na łaskę pojednania." Po mszy, pośród cmentarza na zboczach kościelnego wzgórza przeszła procesja, w której uczestniczyły liczne sztandary, obrazy, dziewczynki sypiące kwiatki, a nade wszystko rzesze wiernych. Na koniec biskup podziękował wszystkim za udział w uroczystościach. Słowa podzięki skierował również pod adresem proboszcza tej blisko 900-letniej kotłowskiej parafii, ks. Adama Kosmali.
    Dwa odpusty w Kotłowie dobiegły końca. Kto wie, może Matka Boska Siewna, czczona w obu tutejszych kościołach, posieje w sercach mieszkańców Kotłowa ziarno pojednania.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">