Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

65 rocznica wybuchu II wojny światowej
OSTRZESZOWSKI BATALION OBRONY NARODOWEJ (część II)

    Ostatnie dni sierpnia 1939r. były już zwiastunem napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Żołnierze OBON zostali powołani do obrony kraju kartami mobilizacyjnymi. Wszystkie 3 kompanie były postawione w stan gotowości do odparcia ataku Niemców na Polskę. Batalion OBON został oficjalnie zmobilizowany 23 sierpnia 1939r. Jako oddział wydzielony otrzymał zadanie rozpoznania i opóźnianie wkraczania na nasze tereny wojsk nieprzyjaciela. W nocy z 30 na 31 sierpnia, w dworku ziemiańskim p. Jarmusza w Rojowie pod Ostrzeszowem, zajął kwaterę sztab II Batalionu 28 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich z Sieradza, wchodzący w skład Armii "Łódź". Dowódcą batalionu był kpt. Witkowski. Kompanie batalionu obsadziły pozycje obronne na południowo-zachodniej rubieży Ostrzeszowa. Kompania Ostrzeszowska zajęła odcinek położony od "nowej strzelnicy" przy ul. Piastowskiej i dalej wzdłuż drogi prowadzącej do Szklarki Myślniewskiej, a także przy drodze do Olszyny. Kompania Grabowsko-Doruchowska zajęła odcinek Ostrzeszów-Olszyna i obok szosy Ostrzeszów-Rogaszyce razem ze wzgórzem Bałczyna. Kompanii Mikstackiej wyznaczono obronę na odcinku Chojnik-Czarnylas-Antonin-Mikstat.
    W tym czasie zaznaczyła się na terenie Ziemi Ostrzeszowskiej aktywność niemieckiej V Kolumny. Walka z dywersją niemiecką stała się zadaniem pierwszoplanowym. Wtedy harcerzom - ochotnikom w OBON powierzono zadania wywiadowcze. Dywersanci lekceważyli młodych chłopców i nie ukrywali się przed nimi. Wyniki wywiadów harcerzy były jednak trafne i dzięki nim aresztowano kilku szpiegów i sabotażystów oraz zapobiegnięto aktom dywersji. Zlikwidowano punkt nadawczy sygnalizacji świetlnej w wieży kościoła ewangelickiego, z której Niemcy nadawali sygnały na teren Niemiec, odległy od granicy w prostej linii ok. 9 km.
    1 września 1939 roku o godz. 4.45 niemiecka lawina wojenna ruszyła na Polskę bez uprzedniego wypowiedzenia wojny. W kierunku Ostrzeszowa uderzyły oddziały 10 i 13 korpusu 8 Armii Niemieckiej dowodzonej przez gen. Von Blaskowitza. Dwa bataliony nacierały na Ostrzeszów, jeden w kierunku Antonina.
    Żołnierze Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej i jednostki wojskowe innych formacji, skierowane do wsparcia siły obronnej, mającej za zadanie zatrzymywania i opóźniania natarcia wojska niemieckiego, stawiali heroiczny upór. Jeżeli przeciwstawić liczebność wojsk przy nieporównywalnej ilości i jakości uzbrojenia, gdzie Niemcy byli uzbrojeni w broń nowoczesną i zmotoryzowaną, to bilans ten przeważał trzykrotnie w stosunku do Polaków.


Dworek p. Jarmusza w Rojowie k/Ostrzeszowa - siedziba sztabu II batalionu 28 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich z Sieradza, który objął odcinek obrony na trasie Ostrzeszów - Kobyla Góra.

    Polacy stawiali silny i skuteczny opór. Odcinek Pisarzowice - Ostrzeszów długości ok. 9 km, Niemcy pokonywali przez ponad 11 godzin. Około godziny 16-tej na Rynek ostrzeszowski wjechał wpierw patrol konny, a po nim zmotoryzowany oddział Wehrmachtu. Do Grabowa n/Prosną Niemcy wkroczyli o godz. 17.30. Mikstat został zajęty przez wroga we wczesnych godzinach rannych 2 września 1939 r.
    W obronie Ostrzeszowa w pierwszym dniu wojny najwyższą cenę Ojczyźnie ofiarowali:
    - Józef Krzykała - żołnierz OBON, zginął ok. godz. 6.00 w starciu z Niemcami pod Kobylą Górą.
    - Dwaj żołnierze polskiego zwiadu z 4 Kompanii II Batalionu p.p. z Sieradza (wzięci do niewoli w okolicach Bierzowa ok. godz. 9.30 zostali na miejscu rozstrzelani).
    - Dwaj kawalerzyści Samodzielnego Szwadronu dowodzonego przez rotmistrza Ciejkę w bitwie w Rogaszycach.
    - W bitwie pod Rogaszycami ok. godz. 10.00 zginął drugi żołnierz OBON - starszy strzelec Andrzej Świtoń ze Skarydzewa.
    - W rejonie Rogaszyc w godzinnej bitwie poległo 9 żołnierzy bezimiennych z 28 p.p. z Sieradza.
    - Broniąc wzgórza Bałczyna, ok. godz. 11-tej zginął trzeci żołnierz OBON - kapral Antoni Płachta.
    - W okolicach Mikorzyna w starciu z Niemcami poległo 4 żołnierzy ze zgrupowania płk. Jana Zientarskiego.
    1 września 1939 r. zginęło 20 żołnierzy polskich, w tym 3 z OBON. Niemców poległo aż 33. Pochowano ich w zbiorowej kwaterze na cmentarzu ewangelickim w Ostrzeszowie.
    Szlak bojowy żołnierzy OBON wiódł w kierunku Warszawy. 3 września w miejscowości Warta, ostrzeszowski batalion poniósł znaczne straty w ludziach, co spowodowane było głównie przez atakujące lotnictwo niemieckie. Zginął ppor. Piotr Perski - dowódca 2 plutonu Kompanii Mikstackiej. Później brali udział w bitwie pod Sochaczewem i w obronie Warszawy. Przed jej kapitulacją opuścili stolicę, skierowani na wschodnie dzielnice Polski. Nie uniknęli "ciosu w plecy" przez napaść ZSRR na Polskę 17 września.
    Różne były drogi powrotu do Ostrzeszowa bohaterskich żołnierzy. Kilku z nich NKWD osadziło w łagrze stalinowskim w Ostaszkowie. Niektórym udało się przekroczyć granicę polsko-rumuńską i walczyć w siłach zbrojnych na Zachodzie. Pozostali powrócili na Ziemię Ostrzeszowską i rozpoczęli walkę z okupantem w strukturach podziemia.
    Poległym bohaterom i później zmarłym oraz tym jeszcze żyjącym należna jest CZEŚĆ i CHWAŁA!

ppor. Władysław Graf


1994 - 2007 © Borkow

=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">