Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XVIII sesja Rady Miejskiej - MARATON UCHWAŁ

    2 września Rada Miejska w Ostrzeszowie odbyła pierwsze po wakacjach zebranie. Podczas sesji podjęto aż 14 uchwał - większość bez dyskusji i jednogłośnie, co przyśpieszyło tempo obrad.


    Maraton uchwał rozpoczęła zmiana w budżecie miasta i gminy. Po ich uwzględnieniu w budżecie na br. po stronie dochodów widnieje suma 30.637.374 zł, zaś po stronie wydatków 33.897.078 zł. Wcześniej skarbnik J. Bukiewicz poinformował o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2004 r. Zaplanowane dochody wykonane zostały w 52%, zaś wydatki w 42,1%. Mała realizacja wydatków spowodowana została głównie wydłużeniem procesu składania zamówień na poszczególne inwestycje i remonty. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza wyniosło 1.698.500 zł. W tym okresie nie zaciągano żadnych kredytów, natomiast spłacano 6 rat wynikających z umów podpisanych w latach poprzednich. Przy nowelizacji budżetu najwięcej dyskusji wywołało przeznaczenie 260 tys. zł na remont basenu kąpielowego. Są to pieniądze wcześniej proponowane na remont kina. Z padających na sesji wypowiedzi wynikało, że nie ma obecnie potrzeby przeznaczenia takiej sumy na kino. Tymczasem zaraz po zakończeniu sezonu letniego trzeba by rozpocząć modernizację basenu, aby zdążyć do przyszłych wakacji. Następnie podjęto uchwały dotyczące kanalizacji gminy, a także budowy ulic i dróg. Na ul. Wrzosowej planuje się 325 m odcinek, na co jeszcze w tym roku przeznaczone zostanie 350 tys. zł. Dokończenie budowy ma przypaść na czerwiec na 2005 r. Natomiast ponad 2 km drogi Pustkowie-Królewskie ma kosztować 1.337.000 zł. Podobnie jak poprzednia z wymienionych i ta inwestycja planowana jest na lata 2004 i 2005r. Dwa lata potrwa także modernizacja basenu kąpielowego. Prawdopodobny koszt całej inwestycji osiągnie ok. 550 tys. zł. Decyzją radnych przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Kościuszki. Rada zmodyfikowała też zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela MiG Ostrzeszów. Teraz, by zgłosić wniosek o nadanie tytułu, wystarczy grupa 11 radnych (poprzednio 15). Jednak trzeba pamiętać, że poprzednie zasady obowiązywały, kiedy Rada liczyła 28 osób (teraz 21). Trzy ostanie uchwały dotyczyły polityki społecznej. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, odpłatności za pobyt DPS, a także odpłatności za usługi opiekuńcze w placówkach typu DPS.
    Podczas sesji radni mogli zapoznać się również ze sprawozdaniami dotyczącymi spółek gminnych: "Wodociągi Ostrzeszowskie" oraz "Strzegowa". Z wypowiedzi prezesa Piotra Klimka wynika, że W.O. sprzedały w pierwszej połowie br. 472118 m3 wody i 361577 m3 ścieków. Wartość przeprowadzanych przez Wodociągi inwestycji wyniosła 334.398,82 zł. Sytuację drugiej ze spółek - "Strzegowa" prezentował prezes Zenon Lewek. Spółka zatrudnia 20 osób, w tym trzech pracowników administracyjno-biurowych. W minionym roku oczyszczono niespełna 1,5 m3 ścieków, co było najmniejszą ilością na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Pohl przedłożył informację za pierwsze półrocze. Skupił się na kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2, a dotyczącej wykorzystania tamtejszej hali sportowej. Do dyskusji włączyli się radni Lizakowski, Mackanić, a także przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury G. Więcek, który przekonywał, że szkoła ma przede wszystkim uczyć. Sztuka polega na tym, żeby komercyjne imprezy, tam rozgrywane, przynosiły zysk.
    Pod koniec obrad padły też odpowiedzi na zadane wcześniej interpelacje. Kilka dotyczących sytuacji w ZZOZ, które przedstawił R. Dadaczyński będzie przekazanych staroście. Zgodnie z postulatem W. Bagniewskiego zaapelowano do wychowawców, by uświadamiali młodzież o poszanowaniu ławek i innego mienia.
    Wiceburmistrz Witek zadeklarował, że pobocza dróg będą oczyszczone.
    Na jakim etapie są prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ostrzeszów? - pytał radny Józefiak. Padła odpowiedź, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku plan zostanie przyjęty. Podczas sesji miały też miejsce dwa nadprogramowe wydarzenia: pierwsze - radosne, którym rozpoczynało się posiedzenie, to przekazanie sołtysowi Markowi Warzybokowi okazałego pucharu, jaki otrzymał za zwycięstwo w rozegranym na dożynkach parafialnych w Niedźwiedziu "Turnieju wsi". Z kolei ostatnim, smutnym akcentem, było wspomnienie zmarłego w lipcu ks. Zdzisława Sobierajskiego - proboszcza parafii Chrystusa Króla. Radni chwilą ciszy uczcili pamięć o zmarłym kapłanie.

K. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow

eszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">