Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Ilu uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych?

    W poprzednim numerze podaliśmy, ilu uczniów powiatu ostrzeszowskiego uczy się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dziś podobne zestawienie dotyczące szkół ponadgimnazjalnych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie
Profile:
matematyka, fizyka - 94 uczniów, 3 oddziały
matematyka, informatyka -128 uczniów, 4 oddziały
język polski, historia - 92 uczniów, 3 oddziały
biologia, chemia - 97 uczniów, 3 oddziały
język niemiecki, historia - 92 uczniów, 3 oddziały
geografia, matematyka - 96 uczniów, 3 oddziały.
    Razem w LO nr1 naukę w 19 oddziałach pobiera 599 uczniów. W szkole tej uczy 50 nauczycieli.

Zespół Szkól nr 1 im. Powst. Wlkp. w Ostrzeszowie
liceum profilowane - 249 uczniów, 9 oddz.
technikum 4-letnie na podbud. gimn. - 390 uczniów, 12 oddz.
technikum 5-letnie na podbud. SP - 105 uczniów, 4 oddz.
zasadnicza szkoła zawodowa - 300 uczniów, 11 oddz.
zasadnicza szkoła zawodowa specjalna - 42 uczniów, 4 oddz.
szkoła policealna (rachunkowość) - 74 uczniów, 2 oddz.
technikum dla dorosłych - 130 uczniów, 5 oddz.
    Ogółem w ZS nr1 uczy się 1290 uczniów, w 47 oddziałach. Pracuje tu 89 nauczycieli.

Zespół Szkół nr 2 (ul. Przemysłowa7, Ostrzeszów)
liceum ogólnokształcące - 148 uczniów, 5 oddz.
liceum profilowane - 118 uczniów, 5 oddz.
technikum 4-letnie na podbud. gimn. - 163 uczniów, 6 oddz.
technikum 5-letnie na podbud. SP - 92 uczniów, 4 oddz.
zasadnicza szkoła zawodowa - 95 uczniów, 3 oddz.
szkoła policealna - 24 uczniów, 1 oddz.
technikum dla dorosłych - 18 uczniów - 1 oddz.
    W sumie naukę w szkole pobiera 658 uczniów w 25 oddziałach. Naucza w niej 57 nauczycieli.

Zespół Szkół nr 3 (ul. Zamkowa 12, Ostrzeszów)
liceum profilowane - 208 uczniów, 7 oddz.
technikum 4-letnie na podbud. gimn. - 140 uczniów, 5 oddz.
technikum 5-letnie na podbud. SP - 97 uczniów, 3 oddz.
technikum dla dorosłych na podbud. szk. zasadn. - 140 uczniów, 5 oddz.
    Ogółem w szkole uczy się w 20 oddziałach 585 uczniów. Pracuje tu 46 nauczycieli.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
szkoła podstawowa - 63 uczniów, 6 oddziałów
gimnazjum - 65 uczniów, 5 oddziałów
szkoła zawodowa specjalna - 13 uczniów, 2 oddziały,
szkoła przysp. do pracy - 21 uczniów, 2 oddziały
internat - 45 uczniów, 5 oddziałów
    W szkole uczy się 207 uczniów w 20 oddziałach. Pracuje tu 51 nauczycieli.


1994 - 2007 © Borkow

/stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi-i=czasostrzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">