Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 07


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Emeryci będą długo wspominać

    Koło PZERiI w Czajkowie zorganizowało w dniu 25.01.2004r. w restauracji u pp. E. I. Adamusów spotkanie opłatkowe.


    Część artystyczną spotkania uświetniły występy zespołu artystycznego "Jubilaci" z zaprzyjaźnionego Koła nr 12 z Niedźwiedzia. Zespół pod kierunkiem p. Z. Guzendy, przy akompaniamencie p. T. Kocińskiego wykonał kolędy i taniec "Polonez". Nie zapomniano też o Dniu Babci i Dziadka - zespół zaśpiewał kilka okolicznościowych piosenek i zatańczył polkę.
    Występ zakończyła inscenizacja pt. "Miłość w tym wieku też przyda się".
    Były gromkie oklaski i podziękowania od zebranych.
    Po występach, przy suto zastawionych stołach, wszyscy uczestnicy śpiewali znane biesiadne piosenki, wspólnie tańczyli przy melodiach z dawnych lat, o które zadbał p. M. Sroczyński. Cały czas panowała wspaniała atmosfera i wytworzył się niepowtarzalny nastrój.
    Tę radość dzielił z nami jedynie ks. wikariusz z Czajkowa.
    Szkoda, że na spotkaniu zabrakło przedstawicieli gminy Czajków.
    Nie unikajcie emerytów, rencistów i inwalidów - nim się obejrzycie, a już nimi będziecie. Radzilibyśmy brać przykład z powiatu. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów p. Stanisław Wabnic chętnie przyjeżdża na spotkania rozmawia, doradza, pomaga w miarę możliwości i nigdy nie okazuje, że się śpieszy, choć ma wiele spraw do załatwienia.
    Szczególne podziękowanie dla przewodniczącej PZERiI w Czajkowie p. Zofii Kiełtykowej, która mimo bardzo poważnych przeżyć osobistych przygotowała tę wspaniałą uroczystość.

H. Kędzia


1994 - 2007 © Borkow

rzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">