Czas Ostrzeszowski

  » Czas Ostrzeszowski\2004 rok\Numer 01


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Emerycki opłatek w Niedźwiedziu

    Prawdopodobnie jako pierwsi w powiecie ostrzeszowskim rozpoczęli świętowanie emeryci z Koła nr 12 PZERiI w Niedźwiedziu.


    Tu bowiem już 14 grudnia 2003 roku, po zakończeniu zebrania sprawozdawczego, odbyło się spotkanie opłatkowe, które nadało uroczysty i świąteczny nastrój całości przedsięwzięcia.
    W zebraniu i spotkaniu opłatkowym uczestniczyło 68 członków Koła oraz zaproszeni goście: Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Ostrzeszowie: przew. Jerzy Wiedeman, sekretarz Władysław Bagniewski, skarbnik Maria Hober, prezes zarządu powiatowego PSL Mieczysław Matyszkiewicz, przew. OSP na szczeblu powiatu Anna Mitmańska, proboszcz parafii Niedźwiedź ks. kanonik Kazimierz Brdęk, dyr. SP Andrzej Strugała.
    Spotkanie rozpoczął występ (jasełka) dzieci ze szkoły w Niedźwiedziu, która, dzięki inicjatywie dyrektora, często uatrakcyjnia spotkania emerytów.
    Po złożeniu przez przewodniczącą Koła H.Kędzię wszystkim uczestnikom spotkania życzeń świątecznych i noworocznych oraz wspólnej modlitwie dzielono się opłatkiem i składano osobiste życzenia.


    Następnie podano na stoły tradycyjne potrawy wigilijne: kapustę z grochem, krokiety z grzybami, barszcz czerwony, rybę, kutię, było też wino, owoce i słodycze.
    Po świątecznej kolacji wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki, do których słowa napisał członek Koła A. Papiewski.
    W miłej i rodzinnej atmosferze upłynął czas spotkania.
    Wart podkreślenia jest fakt, że w części oficjalnej zebrania przew. Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI J. Wiedeman w imieniu Zarządu Głównego odznaczył i wyróżnił za zasługi dla PZERiI członkinie Koła nr 12: Halinę Kędzię - Złotą Odznaką Honorową, Bożenę Kołodziej - dyplomem uznania, Kazimierę Klagę - dyplomem uznania.
    W imieniu wyróżnionych serdeczne podziękowania wyraziła wzruszona pani Bożena.

A.Papiewski


1994 - 2007 © Borkow

strzeszowski&r=ns.gif" tppabs="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=czasostrzeszowski&r=ns" width="1" height="1">