» Numer 52


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

CHODNIK W PREZENCIE GWIAZDKOWYM

    Postarali się drogowcy i zdążyli jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia oddać do użytku nowo wybudowany chodnik w Olszynie. Jest się z czego cieszyć, bowiem ta bardzo potrzebna inwestycja wymagała niemałych środków i starań. Koszt wykonywanych robót wyniósł ok. 200 tys. zł, w tym pomoc zadeklarowana przez UMiG - 45 tys. zł. oraz 30 tys. zł od PZU. Wykonawcą robót została w drodze przetargu firma DROBUD p. Grzegorza Jankowskiego. Ponieważ inwestycja miała miejsce przy drodze powiatowej, zatem inwestorem przedsięwzięcia było Starostwo Ostrzeszowskie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie.


    18 grudnia miała miejsce skromna uroczystość oddania chodnika i ścieżki rowerowej do eksploatacji. Dyrektor PZD - Anna Gieczewska powitała przybyłych gości, wśród nich starostę L. Janickiego, burmistrza S. Wabnica, radnego Sejmiku Wojewódzkiego - Z. Szmaja oraz mieszkańców pobliskich domów. Najliczniej stawiły się dzieci, gdyż w otwarciu uczestniczyli chyba wszyscy uczniowie SP w Olszynie wraz z dyrektorem K. Kanteckim i nauczycielami. Ksiądz Zieliński z parafii farnej dokonał poświęcenia chodnika, zaś w symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział reprezentanci władz powiatu, miasta, radni, przedstawiciel wykonawcy, a także młodzież szkolna. Anna Gieczewska dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaznaczyli swój udział w tym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania należą się Społecznemu Komitetowi Budowy Chodnika, który m.in. przez organizowanie festynów gromadził pieniądze potrzebne do opracowania projektu technicznego. Ludzie z tego Komitetu brali też udział w bezpośrednich pracach, np. dowożąc piasek na nasypy. Warto dodać, że oprócz chodnika powstało w tym miejscu oświetlenie uliczne, w czym zasługa MiG Ostrzeszów. Zaś na koszt telekomunikacji została na nowo poprowadzona linia telefoniczna, co powinno zwiastować koniec kłopotów z połączeniami.


    Udostępniony użytkownikom trakt pieszo-rowerowy jest kontynuacją wybudowanego w ubiegłym roku chodnika przy ul. Pogodnej. Powstały teraz odcinek liczy 1238 metrów i prowadzi aż do szkoły w Olszynie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku chodnik będzie budowany jeszcze dalej. Dzięki tej inwestycji droga mieszkańców Olszyny do Ostrzeszowa stanie się bardziej komfortowa, a przede wszystkim bezpieczna. Dotyczy to głównie uczniów tamtejszej szkoły. Zrozumiałe zatem, że to właśnie oni obdarowywali uczestników otwarcia kwiatami i piosenką.


    "Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy budowie tego chodnika. Teraz możemy bezpiecznie chodzić do szkoły. Za rok będziemy mogły już bezpiecznie iść do gimnazjum w Ostrzeszowie" - mówiły zgodnie Ania, Dorota, Natalia i Ewelina - uczennice klasy szóstej.
***
    To prawda, że mieszkańcy Olszyny mogą teraz spacerować szerokim i bezpiecznym chodnikiem. Warto jednak pamiętać, że również w kierunku Rogaszyc, Niedźwiedzia i Szklarki przydałyby się podobne inwestycje, stanowiące gwarancję bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, będące zarazem przejawem nowoczesnego myślenia władz powiatu i miasta.

K. JUSZCZAK


1994 - 2007 © Borkow