» Numer 52


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Oddać hołd Jezusowi...

Misterium Bożonarodzeniowe w Grabowie n. Prosną
    Jak co roku zbliża się ten szczególny czas, w którym monotonię naszego życia przerywają teatralne przedstawienia zwane jasełkami. Swym początkiem sięgają XIII wieku, wywodząc się z franciszkańskiego zwyczaju ustawiania nieruchomych figur w kościołach, wyobrażających sceny z groty betlejemskiej. Ten rodzaj sztuki ludowej nie jest więc gatunkiem o polskim rodowodzie, jednakże trudno sobie wyobrazić coroczne Boże Narodzenie w naszej ojczyźnie bez tego, tak wymownego zwyczaju...


    Trudno też sobie wyobrazić, by uczniowie SP w Grabowie n. Prosną nie wystawili kolejnego misterium bożonarodzeniowego. Tradycyjnie uczynili to uczniowie klas II, których wsparły uczennice z klasy Vc. Premiera jasełek miała miejsce 14 grudnia podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez burmistrza Grabowa. Kolejne prezentacje miały miejsce we wtorek 16 grudnia - dwie dla społeczności szkolnej (jedną z nich zaszczyciła swą obecnością wizytator Kuratorium Oświaty p. Iwona Powaga) oraz trzecia po południu dla wszystkich chętnych mieszkańców parafii grabowskiej.
    Sztuka rozpoczęła się tańcem, którego celem było wprowadzenie widza w klimat zimowej pory. Świecka piosenka dodatkowo podkreślała niereligijny charakter czasów, w których współczesny człowiek żyje. Była symbolem zamknięcia się na rzeczywistość sacrum, na realność świata religijnego, na Boga, znakiem sztucznego odizolowania się od Niego. Nastąpiło "zderzenie" światów - na scenie pojawili się kolędnicy, zwiastunowie bliskości Świąt. Ich przyjście to znak, że w ten świat wchodzi Bóg, który niesie ze sobą zbawienie, to znak, że zbliża się kolejna pamiątka narodzin Jezusa Chrystusa, kolejna szansa, by "wejść" w Bożą rzeczywistość i osobiście doświadczyć tego, co On daje. Spotkanie kolędników z dziećmi przerwane zostało pojawieniem się anioła, który, zabrał wszystkich w przeszłość do Betlejem. Było to jednocześnie przejście do "centrum" jasełek.
    Część główna to tradycyjna fabuła: zarządzenie rzymskiego cesarza dotyczące spisu ludności, wędrówka Świętej Rodziny do Betlejem, poszukiwanie przez nią noclegu, radość aniołów, zdziwienie i pokłon pasterzy, wędrówka i pokora Trzech Króli i oczywiście stajenka, w której Maryja rodzi Syna Bożego. To właśnie narodziny Jezusa stały się centralnym punktem całości, nadały sens pozostałym wydarzeniom, były najważniejszym przesłaniem całej sztuki.


    Tworząc autorski scenariusz chcieliśmy, by jasełka posiadały, obok oczywistych wartości religijnych, konkretny wymiar wychowawczy. Takim wątkiem wychowawczym, przewijającym się przez misterium, była historia dwojga dzieci. Scenariusz pokazywał dzieci uczące się wiary. Jej nauczycielami, dającymi osobisty przykład, stali się zarówno aniołowie, pasterze, jak i królowie - a więc dorośli. Miało to istotne znaczenie. To właśnie dorośli są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, również na płaszczyźnie duchowej, religijnej. Jednak to wychowywanie ma być poparte świadectwem ich własnego życia, w przeciwnym razie nie przyniesie ono żadnych rezultatów. Zatem część końcowa była wezwaniem i prośbą, skierowaną ku dorosłym, by stali się świadkami Chrystusa dla własnych dzieci.
    Mamy nadzieję, że to przesłanie zostało właściwie odebrane zarówno przez najmłodszych, jak i przez dorosłych widzów.
    Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w realizacji scenariusza. W sposób szczególny dziękujemy koleżankom - pp. G. Burzale, B. Grzelak, K. Janik-Lesińskiej i J. Niełacnej. Ich praca, poświęcenie i zaangażowanie okazały się konieczne do zrealizowania całości sztuki. Dziękujemy również paniom z oddziałów zerowych p. A. Bartkowiak, K. Nowak, D. Szymańskiej za przygotowanie strojów dla śnieżynek.

Maria i Paweł Wawrzyniakowie


1994 - 2007 © Borkow