» Numer 51


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

10 OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

    18.11.2003 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom zawodów szkolnych XVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
    Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i sponsorów wręczył zwycięzcom dyrektor szkoły Jerzy Kowalski. Prace najlepszych uczniów: Katarzyny Dytfeld z klasy V Technikum Handlowego i Tomasza Śmigielskiego z klasy IV Liceum Technicznego zostały zakwalifikowane do zawodów okręgowych, które odbędą się w styczniu 2004 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
    Pierwsza Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się w 1994 roku w nowo utworzonym Liceum Administracyjno - Biurowym.
    Młodzież naszej szkoły już po raz 10 staje w szranki z najlepszymi ekonomistami województwa wielkopolskiego. Biorą w niej udział uczniowie różnych typów szkół, w których nauczamy przedmiotów ekonomicznych.


    Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to cały wachlarz przedsięwzięć organizowanych zarówno przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizatora olimpiady, jak też przez nauczycieli naszej szkoły.
    Tematyka kolejnych edycji olimpiad dostosowywana jest do aktualnych problemów polskiej gospodarki. Oto przegląd zagadnień, nad którymi pracowała młodzież w kolejnych latach.

    1994 Praca i zarządzanie
    1995 Procesy integracyjne w Europie
    1996 Polityka finansowa w rozwoju gospodarczym
    1997 Badania rynkowe i marketing
    1998 Wspólny rynek europejski
    1999 Decentralizacja finansów publicznych
    2000 Rola rynku kapitałowego w rozwoju gospodarczym Polski
    2001 Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej
    2002 Gospodarka Polski wobec integracji z Unią Europejską
    2003 Globalizacja polskiego przedsiębiorstwa.

    Uczestnicy eliminacji, poza wiedzą zdobytą na lekcjach, biorą udział w wykładach pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, m.in. prof.dr. hab. Wacława Wilczyńskiego oraz prof.dr. hab. Waldemara Frąckowiaka, prof.dr. hab. Emilii Denek, prof. dr. hab. Wacława Jarmołowicza. Tematyka wykładów obejmowała zagadnienia dotyczące: polityki fiskalnej, finansów publicznych, problemów gospodarczych okresu transformacji, zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, stanu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz uczestnictwa Polski we Wspólnym Rynku Europejskim.
    Edukację ekonomiczną prowadzimy w szkole, organizując w ciągu roku spotkania z pracownikami firm funkcjonujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego m.in.: doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy, naczelnikiem wydziału operacyjnego BZ WBK, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej, przedstawicielem Inkubatora Przedsiębiorczości, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
    Doskonałym uzupełnieniem teorii są coroczne wycieczki do Warszawy, podczas których młodzież ma możliwość poznania zasad funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i uczestniczyć w lekcji parlamentaryzmu w gmachu Sejmu i Senatu RP oraz zwiedzaniu Pałacu Prezydenckiego.
    W związku z tym, że 03 listopada br. młodzież naszej szkoły po raz dziesiąty przystąpiła do olimpiady, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych postanowili ten fakt uczcić i zorganizować Dni Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Szkole. I tak 04 listopada odbyła się prelekcja przeprowadzona przez ostrzeszowskich przedsiębiorców, którzy przedstawili młodzieży podstawowe zasady funkcjonowania firmy ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego.
    W trzecim dniu obchodów odbyła się uroczysta inauguracja działalności Szkolnego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Mieliśmy zaszczyt gościć tego dnia sekretarza Oddziału PTE w Poznaniu, dr Helenę Bednarek, która uroczyście wręczyła legitymacje członkowskie 10 nauczycielom naszej szkoły. Dr Helena Bednarek wygłosiła prelekcję na temat bezrobocia, przedstawiła jego przyczyny i skutki dla gospodarki polskiej w kontekście sytuacji krajów unijnych.
    Funkcjonowanie koła PTE w naszej szkole stwarza nauczycielom i młodzieży możliwość lepszego dostępu do najnowszej wiedzy ekonomicznej.
    Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych wyrażają przekonanie, że takie działania przyczyniają się do rozwijania twórczego myślenia, pogłębiania uzdolnień i zainteresowań młodzieży. Rywalizacja o zaszczytny tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stanowi jeden z ważnych elementów programu edukacyjnego, a także szkolnego programu wychowawczego.

Donata Sokół, Ewa Kupczyk


1994 - 2007 © Borkow