» Numer 50


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Upominki już po raz siódmy!

    Już po raz siódmy zapraszamy Państwa do świątecznej zabawy z "Czasem Ostrzeszowskim".
    Zasady większości z Państwa są już znane. Dla przypomnienia jednak podajemy krótki regulamin
    - Każda firma, której kupon wydrukowaliśmy, ufundowała nagrodę (jedną lub kilka).
    - Kupon każdej z firm będzie ukazywał się w trzech kolejnych wydaniach "Czasu".
    - Aby wziąć udział w losowaniu, należy zgromadzić trzy kolejne kupony danej firmy (kupon -1, 2 i 3) i nakleić je na kartkę pocztową. Każda firma na osobnej kartce!
    - Mogą Państwo dostarczyć kupony wybranych firm (wybrane nagrody) lub wszystkich.
    - Kupony należy naklejać na kartki pocztowe wymiarowe - format A6; mogą to być kartki formatu A6 wycięte z bristolu, ale o standardowej grubości. Kartki większe i mniejsze niż wskazane w regulaminie lub grube np. tekturowe i cienkie np. zeszytowe nie wezmą udziału w losowaniu.
    - Przystąpienie do zabawy jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie (publikowanie) Państwa danych dla potrzeb konkursu, czyli ogłoszenie wyników na łamach "Czasu".
    - Kartki z naklejonymi kuponami należy dostarczyć do redakcji "Czasu"- ul. św. Mikołaja 16 (termin podamy w świątecznym numerze "Czasu").
    - W zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy stali i współpracownicy "Czasu Ostrzeszowskiego" oraz ich najbliższe rodziny.
    - O terminie i miejscu publicznego losowania nagród powiadomimy Państwa w poświątecznym wydaniu "CzO".
    - W razie wątpliwości prosimy dzwonić pod numery: 730-14 -90 lub 732-03-88

Zapraszamy do udziału w zabawie!
Kupony na stronie 8, 9 i 12.

    Firmom i osobom, które ufundowały nagrody i tym samym zagościły w Państwa domach, serdecznie dziękujemy! Dodatkową atrakcją tegorocznego konkursu jest konkurs dla firm fundujących nagrody. Wśród nich rozlosujemy nagrodę w postaci reklamy na łamach "Czasu Ostrzeszowskiego", wartości 3 tys. zł.


1994 - 2007 © Borkow