» Numer 49


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Cztery pory roku

    W listopadzie odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski z cyklu "Cztery pory roku" dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kobyla Góra.


    Pierwsza edycja konkursu przeprowadzona była pod hasłem "My się zimy nie boimy..." W tym roku uczestnicy recytowali wiersze o jesieni. Konkurs zorganizowano w dwóch etapach. Pod hasłem: "Lec± z drzewa li¶cie" rozpocz±ł się 4 listopada etap pierwszy dla klas I - IV, który przygotowała p. Grażyna Banda - bibliotekarka z SP w Kobylej Górze. Komisja w składzie: R. Zawieja, M. Ignaczak, I. Frankowska - Grabarczyk po wysłuchaniu 17 deklamacji przyznała następuj±ce miejsca:
    Klasy IV: I - Karolina Krawczyk (SP M±koszyce),II - Paulina Lis (SP M±koszyce), III Aleksandra Nurska (SP Kobyla Góra)
    Klasy V: I Dominik Miszkieło (SP Kobyla Góra), II Artur Walczak (SP M±koszyce)
    Klasy VI: I - Aleksandra Daszczyk (SP Kobyla Góra), II- Anna Kubiak (SP Kobyla Góra), III - Marta Oleszowska (SP M±koszyce)
    Natomiast II etap zatytułowany: "Spotkanie z jesieni±" (dla klas I - III) przygotowała i prowadziła p. Małgorzata Ignaczak.
    W otoczeniu darów jesieni: li¶ci jarzębiny, kasztanów, żołędzi dzieci recytowały wiersze o jesieni.
    Oto laureaci:
    Klasa I - Korneliusz Gomoliński (SP Kobyl Góra)
    Klasa II ex aeqvo - Jagoda Piechota i Marta Ligenza (SP Kobyla Góra)
    Klasy III - Magdalena Wika (SP M±koszyce).
    Nagrodami za osi±gnięcia i udział w konkursie były ksi±żki, teczki i pami±tkowe dyplomy. Zakup nagród był możliwy dzięki zbiórce makulatury, dofinansowaniu z komitetu rodzicielskiego i oczywi¶cie sponsorom, którym pragnę jeszcze raz podziękować za otwarto¶ć na potrzeby naszych dzieci.

M. Ignaczak


1994 - 2007 © Borkow