» Numer 48


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Zasady współrządzenia szkołą

    Samorządy szkolne jako organy współzarządzania szkołą spełniają istotną rolę w kształtowaniu postaw młodzieży, m.in. uczą nawyków samorządności, dlatego istnieje potrzeba integracji środowisk samorządów szkolnych. W związku z tym pod patronatem starosty ostrzeszowskiego, pod hasłem "Zasady współrządzenia szkołą" w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie 7.11. 2003r. odbyło się pierwsze forum dyskusyjne samorządów szkolnych. Inicjatorami tego spotkania była dyrekcja oraz opiekunowie samorządu szkolnego ZS nr 1.


    W forum dyskusyjnym wzięły udział wszystkie samorządy szkolne szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego wraz z opiekunami oraz starosta Lech Janicki, kierownik Wydziału Oświaty Ryszard Szymański i dyr. ZS nr 1 Jerzy Kowalski.
    Zarówno starosta, jak i kier. Wydziału Oświaty zadeklarowali chęć niesienia pomocy młodzieży w realizacji postulatów wynikających z zadań samorządu szkolnego oraz ustaleń poczynionych podczas tego typu spotkań.
    W trakcie forum samorządy dokonały prezentacji swojej działalności, przedstawiły swoje słabe i mocne strony, wymieniły się doświadczeniami i podzieliły spostrzeżeniami. Bardzo cenne było to, że młodzież zauważyła i poruszyła pasmo problemów, z którymi się boryka. W wyniku dyskusji powstała inicjatywa włączenia się samorządów szkolnych do wspólnego pokonania tychże problemów. Wszyscy zgodnie wyrazili chęć kontynuowania spotkań. Kolejne odbędzie się 4.12.03. tym razem pod hasłem: "Pokonać używki".

Ewa Kupczyk


1994 - 2007 © Borkow