» Numer 47


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Góra grosza w Bukownicy

    W tym roku, tak jak i w latach ubiegłych, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukownicy z dużym zaangażowaniem włączyli się do akcji "Góra Grosza", której celem jest pomoc dzieciom z domów dziecka, tworzenie rodzinnych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych itp. W wyniku akcji udało się zebrać kwotę 314, 25zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły wynosi 3, 70zł. Zebraną kwotę stanowiło 11. 291 monet (średnio na ucznia 132 monety) o nominałach 1- 50 groszy. Monety te uczniowie z dumą wsypywali do szkolnego naczynia, aby następnie przekazać je organizatorom akcji.


    W realizacji międzyklasowej prym wiodła kl. IV, która zebrała kwotę 115, 90 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosło 8,23zł.
    Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wnieść swój wkład w pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym.


1994 - 2007 © Borkow