» Numer 46


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Gimnazjaliści - Ojcu Świętemu    W 25 rocznicę pontyfikatu Ojca św. - Jana Pawła II uczniowie Gimnazjum w Doruchowie, pod kierunkiem ks. R. Bogdajewicza przygotowali montaż słowno- muzyczny. Wyjątkową scenerię przedstawienia stanowił główny ołtarz parafialnego kościoła.
    Przedstawienie składało się z kilku odsłon symbolizujących najważniejsze wydarzenia wyboru Papieża - Jana Pawła II. W pierwszej scena pogrążyła się w wiecznych ciemnościach, symbolizujących mroczne czasy komunizmu, rozświetlanych figurą MB - Pani Doruchowa i głośno brzmiącymi słowami Bogurodzicy. W kolejnej odsłonie, poprzedzonej życiorysem Karola Wojtyły, przed sceną palił się kaganek, z którego snuł się biały dym... już wiadomo, głową kościoła katolickiego został Polak. Następnie rozlegają się słowa homilii Jana Pawła II, które zmieniły bieg historii naszego kraju. We wszystkie sceny zgrabnie wplecione były refleksje i myśli nad umiłowaniem Boga i człowieka. Całość zakończyła ukochana przez papieża pieśń oazowa "Barka". Ci, którzy, nie zważając na przenikliwe zimno, byli obecni na mszy św., a później na przedstawieniu, na pewno nie żałowali swojej decyzji.

R. Sz.


1994 - 2007 © Borkow