» Numer 41


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

XI Ogólnopolskie Forum Publicystów Krajoznawczych    Taką nazwę nosiło spotkanie, które odbyło się 27 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Miało ono na celu przede wszystkim prezentację kwartalnika "Kronika Wielkopolski". Jest to regionalny kwartalnik popularnonaukowy poświęcony wszelkim sprawom dotyczącym Wielkopolski w jej historycznych granicach. Ukazuje się on od 30 lat (1973 r.). Natomiast Forum odbywa się co 2 lata, a od 2 lat "Kronika" poświęcona jest innym powiatom. Tym razem przypadło na nasz powiat. Spotkanie w siedzibie Starostwa poprzedził wyjazd gości w okolice Ostrzeszowa. Weszli oni na najwyższy szczyt Wielkopolski znajdujący się w Parzynowie, zwiedzili tutejszy kościół, byli także na Bałczynie oraz przespacerowali się po Ostrzeszowie. Punktem kulminacyjnym była promocja 107 numeru "Kroniki Wielkopolski".
    Imprezę zorganizowały: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie (wydział promocji), Wielkopolska Biblioteka Publiczna w Poznaniu oraz redakcja "Kroniki Wielkopolski". Natomiast gospodarzem XI Forum była wicestarosta Z. Witkowska, która starym zwyczajem powitała wszystkich zgromadzonych, a także przedstawiła zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: W. Łęcki - senator RP, ks. prałat J. Pawlik - członek Rady Episkopatu ds. Migracji i Turystyki, J. Cwaliński - przedstawiciel Departamentu Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego, Z. Szmidt - prezes Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, H. Bednarska - dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, dr P. Maluśkiewicz - redaktor naczelny "Kroniki Wielkopolski" oraz wielu innych. Wicestarosta pokrótce opowiedziała o walorach i urokach ziemi ostrzeszowskiej, ale wspomniała również o kryzysie gospodarczym, jaki kilka lat temu spotkał Ostrzeszów. Potem głos zabrała p. H. Bednarska. Mówiła ona przede wszystkim o działalności wydawnictwa przy bibliotece wojewódzkiej, które przygotowuje tylko i wyłącznie książki związane z Wielkopolską. Później głos zabrali pozostali goście. Na uwagę zasługuje wypowiedź samego redaktora "Kroniki", który podkreślił, że głównym celem tej imprezy jest promocja naszego atrakcyjnego powiatu. Padło tutaj również kilka znajomych nam nazwisk: B. Grobelny, S. Bojszczak, M. Rzepecka i inni. To właśnie ich artykuły zostały zamieszczone w "Kronice". Po tym spotkaniu zaproszeni goście znowu ruszyli w teren, aby dalej podziwiać piękne zakątki powiatu ostrzeszowskiego. Trasa biegła przez Mikorzyn (zwiedzenie sanktuarium), Myślniew (zwiedzenie kościoła) itd.
    Na zakończenie zaplanowano dyskusję panelową nt. treści krajoznawczych zawartych w promocyjnych wydawnictwach samorządowych. Myślę, że spotkanie udało się, a na pamiątkę można było kupić po okazyjnej cenie "Kronikę Wielkopolski".

J. Krzyżanek


1994 - 2007 © Borkow