» Numer 41


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Złote jubileusze w Grabowie

    Tradycyjnie już w Grabowie nad Prosną w dniu 25 września br., uroczyście świętowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich z miasta i gminy Grabowa nad Prosną.


    W tym roku taki jubileusz obchodziło 11 par, jednak na spotkanie przybyło 10. Są to państwo: Helena i Piotr Bielowie z Grabowa - Pustkowia, Teresa i Marian Derowie z Grabowa n/Prosną, Marianna i Ludwik Domagalscy z Palat, Helena i Józef Dziwińscy z Grabowa - Wójtostwa, Marta i Stanisław Dybulowie z Bukownicy, Marianna i Julian Jaszczyńscy z Kopcia, Marta i Czesław Kempowie z Marszałek, Zofia i Mieczysław Łabudowie z Bukownicy, Helena i Julian Szczypkowscy z Książenic oraz Danuta i Mieczysław Zadurowie z Grabowa n/Prosną.
    Wszyscy Jubilaci uczestniczący w organizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie n/Prosną uroczystości otrzymali przyznawane przez prezydenta RP medale "Za Długie Pożycie Małżeńskie". Medale te wręczył burmistrz miasta i gminy Edmund Geppert.
    W swoim przemówieniu, skierowanym do zacnych małżonków, burmistrz pogratulował tego wielkiego sukcesu oraz życzył doczekania następnych jubileuszy.
    Kierownik USC Bożena Klada wyraziła życzenia, aby wszystkie małżeństwa były tak wspaniałe i udane jak małżeństwa dzisiejszych Jubilatów.
    Podziękowała również za miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów małżeństwa, wychowanie dzieci, za przykład życia, za cierpienia, łzy, radość, za każdy siwy włos na skroni.
    Spotkanie par małżeńskich upłynęło w ciepłej, serdecznej atmosferze przy jubileuszowym torcie i kawie. Nie zabrakło również gości, swoją obecnością uświetnili uroczystość ksiądz proboszcz Ryszard Ryniec oraz reprezentująca posła Grzyba p. Eryka Jurga, która obdarowała wszystkich słodkimi prezentami.
    W dniu 26 września br. władze miasta i gminy na czele z burmistrzem udały się do domu Państwa Stanisławy i Józefa Smardzów zam. w Grabowie - Wójtostwie, celem wręczenia medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" wymienionym Jubilatom.
    Z uwagi na chorobę męża wręczenie medalu nastąpiło w Państwa Smardzów w bardzo miłej, serdecznej atmosferze.

Kierownik USC Bożena Klada


1994 - 2007 © Borkow