» Numer 41


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Gimnazjum nr 2 - Święto pierwszoklasistów

    Minął już miesiąc, odkąd uczniowie pierwszych klas rozpoczęli naukę za ogromnymi, brązowymi drzwiami Gimnazjum nr 2. Nadszedł więc czas, by stali się pełnoprawnymi gimnazjalistami.


    2 października br. w auli SP nr 2 odbyła się uroczystość pasowania, którą swoją obecnością uświetnili: wiceburmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów - p. Mariusz Witek, przewodniczący Rady Miejskiej p. Edward Skrzypek oraz przedstawicielka rady rodziców - p. Bożena Rybczyńska. Obecny był również dyrektor Gimnazjum nr 2 p. Zbigniew Jański oraz zastępca - p. Urszula Mądra. Jednak najważniejsi tego dnia byli odświętnie ubrani i roześmiani pierwszoklasiści.
    Uroczystość prowadziły przedstawicielki rady uczniowskiej, które na początku powitały gości i uczniów klas I. Po chwili do auli wprowadzono flagę państwową, przy której rozpoczęło się uroczyste ślubowanie.


    Myślimy, że w pamięci pierwszoklasistów na długo pozostaną słowa:
    "Przyrzekamy:
    - godnie reprezentować imię szkoły
    - pracować nad doskonaleniem swojego charakteru,
    - dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności
    - w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu."
    Następnie każdy uczeń otrzymał z rąk zaproszonych gości pamiątkowy dyplom i zabawny upominek. Po akcie pasowania głos zabrał p. dyrektor Zbigniew Jański, a potem p. Edward Skrzypek, który podzielił się swoimi wspomnieniami z chwil spędzonych w tej szkole.
    Po życzeniach i słowach otuchy nadszedł czas na część artystyczną, którą wypełniła muzyka i piosenki w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów. Naszych świeżo upieczonych gimnazjalistów rozbawiła także scenka przygotowana przez dziewczynki z kółka teatralnego, które zaprezentowały nietypowe zebranie rady uczniowskiej w pewnej szkole. Tym razem ocenie podlegali... nauczyciele.
    Ostatnim punktem uroczystości było krótkie przemówienie przedstawicielki klas pierwszych, która m.in. powiedziała:
    “Postaramy się nie zawieść pokładanych w nas nadziei, chcemy być dobrymi uczniami, a przede wszystkim dobrymi ludźmi."
    Do słów podziękowań skierowanych do dyrekcji i gości dołączono też kwiaty. W ten sposób zakończyła się I część święta pierwszoklasistów. Po południu odbyła się jeszcze dyskoteka.

M. Haladyn
J. Śmiatacz


1994 - 2007 © Borkow