» Numer 40


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

ODZNACZENIA BĘDĄ NIEZALEŻNIE OD SKŁADEK

    O krwiodawcach zwykło się mówić "cisi bohaterowie". Bo też bezinteresownie, anonimowo oddają ten najcenniejszy lek, ratujący niejedno życie. Dlatego wielu krwiodawców, a także nas, zbulwersowało pismo zarządu PCK, w którym pod groźbą nieprzyznania odznaki, należnej za honorowo oddaną krew, żąda się uregulowania składek.
    O wyjaśnienie tej sprawy poprosiliśmy Annę Mitmańską - kierownika oddziału PCK w Ostrzeszowie.    Kto zadecydował o opłaceniu składek przez Honorowych Dawców Krwi?
    Jest to pewne nieporozumienie. Krwiodawcy to wielcy ludzie, mający bardzo dobre intencje. Jednak wolontariusze, którzy złożyli u nas deklaracje członkostwa w klubie HDK, są zobowiązani do płacenia składek. Klub ten przynależy do PCK. Teraz zrobiono tak, że musimy jeszcze z tego tytułu opłacić składki do Poznania. Postanowiliśmy więc, że za rok 2003 r. krwiodawcy, którzy mają możliwość, powinni składki zapłacić. Od 14 lat odkąd pracuję, tu w PCK wisi na drzwiach wywieszka, na której jest napisana informacja o obowiązku płacenia składki rocznej w wysokosci 20zł i zobowiazania krwiodawców do 2-krotnego, bezpłatnego oddawania krwi w ciągu roku. Zwykle jednak tych składek nie ściągaliśmy. Te pieniądze i tak do nich wrócą. Fundujemy za nie nagrody, robimy paczki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
    Czy jest ustawa mówiąca o tym, że bez opłacenia składek HDK nie może dostać odznaki?
    To nie jest do końca tak. Każdy kto oddał 6 litrów krwi, dostanie odznaczenie III stopnia, kto 12 litrów - II stopnia, a kto 18 litrów - I stopnia. Chodziło o to, aby krwiodawcy przyszli do biura i uzgodnili swoje dane. Pomyślałam, że jak zredaguję pismo w ten sposób, to każdy przyjdzie i dokona uzupełnień.
    Czy zarząd klubu HDK podjął uchwałę lub wydał w sprawie płacenia składek jakąś opinię?
    Nie było w tym względzie żadnej uchwały. Rozmawialiśmy o tym niedawno i postanowiliśmy, że trzeba jednak te składki wprowadzić w życie. Chcieliśmy zrobić dla krwiodawców rajd rowerowy, piknik, tymczasem nikt nie chce nam dać pieniędzy.
    Niezadowolenie krwiodawców powoduje też fakt, że tylko połowa składek zostaje na działalność klubu HDK, a połowa idzie do PCK. Pytają więc, co PCK zrobiło dotąd na rzecz krwiodawstwa?
    Mogę stwierdzić, że osobiście dużo robię dla krwiodawców: wypisuję legitymacje, prowadzę wszelką dokumentację, chodzę do punktu krwiodawstwa, wypisuję wnioski o odznaczenia, itp.
    Chcę wyraźnie powiedzieć, że nie tylko członkowie klubu mogą dostawać odznaczenia, ale każdy krwiodawca. Krew może oddawać każdy; przy oddaniu odpowiedniej ilości staramy się o odznaczenie dla niego. Chcę jednak uzupełnić brakujące dane dotyczące Honorowych Dawców Krwi, ponieważ są wielkie zaległości w tym względzie. Dlatego też proszę krwiodawców o przyjście do biura PCK.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow