» Numer 39


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Ładniej w szkole w Potaśni    Wakacje to tradycyjnie okres remontów w wielu szkołach. W tym roku również Szkoła Podstawowa w Potaśni miała szczęście znaleźć się wśród nich. Decyzją władz gminnych i oświatowych zostało założone, obiecywane już od dawna, centralne ogrzewanie. Nie był to jedyny remont w naszej szkole. O poprawę estetyki izb lekcyjnych i lepsze warunki zadbali przede wszystkim rodzice, z którymi współpraca układała się doskonale. Wykonali kawał dobrej roboty, gruntownie remontując salę oddziału przedszkolnego!!! Za położenie nowych tynków i posadzki dziękujemy panom Markowi Kossokowi z Potaśni i Grzegorzowi Gąsiorkowi z Zajączek; za bezpłatne przekazanie materiałów budowlanych - firmie p.p. Rybczyńskich i p. Leszkowi Brudrowi z Zajączek. Szczególne podziękowania należą się p.p Annie i Kazimierzowi Lipińskim z Zajączek za ogromny wkład pracy i czas poświęcony szkole. Do piękniej pomalowanej, słonecznej sali nowe meble ofiarował p. Tomasz Krzywański z Rejmanki. Remonty przeprowadzono też w bibliotece oraz w dwóch izbach lekcyjnych, gdzie wymieniono podłogi i pomalowano ściany. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z rodzicami będzie równie miła i owocna.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie SP w Potaśni


1994 - 2007 © Borkow