» Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

SPOGLĄDAJ NA KRZYŻ

    Święto Podwyższenia Krzyża (14.września) ma na ostrzeszowskiej ziemi szczególny charakter. Powodem jest odbywające się zawsze tego dnia, od kilku lat spotkanie pielgrzymów z kaliskiej diecezji przy Milenijnym Krzyżu.
    Podobnie było i tym razem. Pod krzyż, ustawiony na najwyższym szczycie Wielkopolski, przybyły rzesze wiernych: część z nich, z bp. Stanisławem Napierałą i bp. Teofilem Wilskim, dotarła na to miejsce w procesji od "Samotni". Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się nabożeństwo eucharystyczne. Odprawił je ordynariusz diecezji bp. Stanisław Napierała. W homilii nawiązał do dwóch wartości, które objawia krzyż: przebaczenia i miłości. Podkreślił, że są one nieodzowne do budowy zdrowego społeczeństwa. Ponadto - jak wspomniał ks. biskup - krzyż, choć kojarzy się z cierpieniem, jest przede wszystkim wyrazem Bożej miłości, dlatego spoglądając na niego trzeba uczyć się kochać. W homilii podjął też temat roli krzyża w zjednoczonej Europie, mówił o szacunku dla niego i o odwadze stawania w obronie krzyża.


    Słoneczna aura, jaką niebiosa obdarowały przybyłych na górę krzyża, stanowiła nagrodę za trudy pielgrzymowania. Po skończonej mszy św. słowa podziękowania za sprawowaną eucharystię skierował starosta ostrzeszowski Lech Janicki, a także delegacja z DPS w Kobylej Górze.
    Uroczystość przy Milenijnym Krzyżu dobiegła końca. Pod względem organizacyjnym z każdym rokiem jest coraz sprawniej przeprowadzana. Zasługa to również młodzieży w harcerskich mundurkach, wiernie służącej Bogu i uczestnikom spotkania. Trzeba też zauważyć udział chóru w uroczystościach, który prosto z Kalisza przybył, aby śpiewać na chwałę Bożą.
    A pielgrzymi? Jak można było zauważyć, z radością na twarzach i chyba taką samą w sercu, autokarami, samochodami, rowerami, a także pieszo, powracali do swych domów. Może to spojrzenie na krzyż pozwoli im w każdym człowieku na nowo dostrzec Jezusa i Bożą miłość.

Włodzimierz Juszczak


1994 - 2007 © Borkow