» Numer 38


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Nowy rok szkolny w Mąkoszycach

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 w Szkole Podstawowej im. Józefa Kulli w Mąkoszycach miał bardzo uroczysty i wyjątkowy charakter. Od 30 sierpnia na terenie gminy Kobyla Góra przebywała delegacja z Niemiec. To Polacy, którzy działają w Związku Polaków w Niemczech. Organizacja ta jest bardzo ściśle związana z naszą szkołą. To właśnie z inicjatywy jej członków nadano szkole imię Józefa Kulli - był długoletnim członkiem tego związku.
    1 września 2003 roku na długo zapisze się w pamięci uczniów i nauczycieli. Zacni goście, dzieci z rodzicami i grono pedagogiczne rozpoczęli ten ważny dzień od udziału we mszy św. Ksiądz kanonik M. Łaciński podkreślił, że tylko systematyczną pracą można osiągnąć wymarzony cel. Kolejna część uroczystości przebiegała w sali Domu Strażaka. Pani dyrektor M. Biczysko powitała wszystkich zebranych. Przedstawiła także nauczycieli debiutujących w tutejszej szkole. Do grona pedagogicznego dołączyły panie: Emilia Adamusiak (klasy 0), Izabella Domagała (muzyka), Ewa Moskwa (wf) i Kamila Stefańska (matematyka). Szczególne słowa otuchy skierowane zostały do uczniów klasy zerowej i pierwszej, którzy pierwszy raz przekroczą próg szkoły. Uroczystość została urozmaicona częścią artystyczną poświęconą głównie 64-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nie zabrakło wierszy dedykowanych gościom z Berlina. Niezwykłe wrażenie na wszystkich zebranych wywarły wspomnienia p. Haliny Rometzki - członkini Związku Polaków w Niemczech. We wzruszającej atmosferze przebiegło także spotkanie nauczycieli z delegacją z Berlina. Wspomnieniom i rozmowom na różne tematy nie było końca. Pragniemy podziękować członkom Związku Polaków w Niemczech za ofiarowane prezenty oraz wyrażamy nadzieję, że spotkamy się niedługo.

Bożena Gałęcka


1994 - 2007 © Borkow