» Numer 37


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Nowa droga łącząca dwa województwa

    W nr.28 "CzO" pisaliśmy o budowie nowej drogi powiatowej Mielcuchy - Bolki.
    5 września przecięciem symbolicznej wstęgi oficjalnie otwarto 2-kilometrowy odcinek tej drogi, która łączy woj. wielkopolskie z województwem łódzkim.


    O godz. 14.30 jako pierwsi przyjechali tu, z oddalonego o 38km Ostrzeszowa, panowie Cyprian Majdański i Ryszard Mucha z Zarządu Powiatowego Dróg. Ustawili słupy, zawiesili wstęgę i oczekiwali na przybycie zaproszonych gości, wśród których byli: przedstawiciele Starostwa ze starostą L. Janickim, poseł A. Grzyb, wójt gminy Czajków St. Łuszczek, sołtys Mielcuch - Bożena Wysota oraz radni i mieszkańcy okolicznych wiosek.
    Należy przypomnieć, że o drogę tę starało się wielu ludzi, z Anną Gieczewską - dyr. ZPD w Ostrzeszowie na czele. Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki programowi SAPARD.
    Starosta w swoim krótkim przemówieniu wspomniał o tym, że wybudowanie tego odcinka było konieczne, gdyż umożliwia on wreszcie normalny dojazd nie tylko osobom prywatnym, ale przede wszystkim takim służbom jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna. Starosta powiedział też, że nie jest to ostatnia tego typu inwestycja na tym terenie. W najbliższych planach jest dokończenie szlaku kaliskiego, a w przyszłości utwardzenie innych odcinków, które znajdują się na tym terenie. Będzie to możliwe - mówił starosta - jeśli otrzymamy wsparcie ze środków unijnych. Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tego odcinka, a szczególnie byłemu staroście A. Grzybowi i dyr. Annie Gieczewskiej.


    Wójt Czajkowa Stanisław Łuszczek, wymieniając korzyści, jakie płyną z oddania do użytku tych 2 km, wspomniał o tym, że teraz dzieci będą miały bliżej do szkoły, rolnicy na pola, a firmy zaopatrzeniowe łatwiej dotrą do celu.
    Przeprosił za utrudnienia oraz podziękował za pomoc, szczególnie wsiom: Bolki, Lemierze, Michałów i Mielcuchy. "Ludzie z tych wsi przywozili tysiące przyczep piasku swoimi ciągnikami. Droga ta 15 lat temu była w ogóle nieprzejezdna. Pani Górna, radna I kadencji walczyła o nią na każdej sesji. Ta droga jest dopiskiem do wszystkich dróg wojewódzkich, (teraz powiatowych), a mamy ich, jak szybko policzyłem, aż 14 km - jakie powstały w ostatnich latach, gdy gmina powróciła z niewoli - z Grabowa do Czajkowa.."
    Sołtys wsi Mielcuchy - Bożena Wysota podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji i zaprosiła zebranych na poczęstunek po uroczystości otwarcia.


    Radna Maria Danuta Gmerek przedstawiła krótki rys historyczny tych okolic, a zespół ludowy "Czajkowianka" uświetnił uroczystość swoimi piosenkami.
    Miłym, choć zupełnie niezaplanowanym akcentem uroczystości był przyjazd autobusu wiozącego dzieci szkolne z Czajkowa. Autokar zatrzymał się przed nieprzeciętą jeszcze wstęgą, a mali pasażerowie z radością wzięli udział w ceremonii otwarcia. Oby nowa droga, którą poświęcił ksiądz proboszcz Andrzej Chrobak, służyła wszystkim jak najdłużej i była bezpieczna dla każdego.

sm


1994 - 2007 © Borkow