» Numer 31


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

W Kraszewicach popłynęła woda

    W piątek 24 lipca u splotu ulicy Leśnej i Głuszyńskiej w Kraszewicach przecięto symboliczną wstęgę. Otwarto tu bowiem 8km odcinek sieci wodociągowej. Inwestorem tego odcinka była gmina. Koszt robót zamknął się sumą 265 tys. zł, z tego zwrot z SAPARD-u - 198 tys. Wykonawcą robót była firma PBO z Ostrowa Wlkp.
    Jak wspomniał wójt gminy Kraszewice J. Olszewski, była to jedna z końcowych inwestycji dotyczących sieci wodociągowej w Kraszewicach.


    "Na tę wodę mieszkańcy czekali bardzo długo. Szczególnie dał się we znaki ubiegły rok, kiedy to wodę dowożono beczkowozami. Sami mieszkańcy też mieli swój udział w tej inwestycji, ponieważ wpłacali po 600 zł" - powiedział wójt.
    Oprócz władz gminy Kraszewice na symboliczne przecięcie wstęgi przybyli przedstawiciele władz powiatu, sołtysi oraz inni zacni goście. Byli też nieliczni mieszkańcy.
    Do przecięcia wstęgi wicestarosta Z. Witkowska zaprosiła najmłodszego uczestnika otwarcia.


    O przebiegu robót powiedział mi krótko sam wykonawca - inż. Henryk Szulc z PBO Ostrów.
    "Odcinek ten wykonywaliśmy od 15 maja do 15 lipca. Termin był dość krótki, ale tak zorganizowaliśmy roboty, by wykonać wszystko w terminie i bez szkód dla rolników. Współpraca z gminą układała się bardzo dobrze
    Główna nitka liczy ok. 5km + 3 km przyłączy. Są tu zastosowane rury PCW ciśnieniowe - 10 atmosfer. Na drodze zostało umieszczonych 10 hydrantów przeciwpożarowych. Odcinki są oddzielone zasuwami, aby w razie awarii jednego odcinka móc odciąć wodę bez zakłócania pracy pozostałych. Zostały zamontowane także przyłącza tzw. uchwytki - 43 sztuki. Wszystko po to, aby woda bez zakłóceń docierała do odbiorców, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń".
    Po przecięciu wstęgi i krótkich oficjalnych wystąpieniach wójt Olszewski zaprosił wszystkich na mały poczęstunek.

sm


1994 - 2007 © Borkow