» Numer 31


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

600 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W DORUCHOWIE

    Dla Doruchowa i jego mieszkańców niedziela 27 lipca 2003 r. stała się podwójnie radosnym świętem. W tym bowiem dniu uroczystość odpustowa ku czci św. Anny połączona została z odsłonięciem i poświęceniem tablic upamiętniających powstanie kościołów na tej ziemi. Jedna z tablic została usytuowana w miejscu, gdzie przed 600 laty wybudowano pierwszą świątynię. Odsłonięcia dokonali fundatorzy tych tablic, przedstawiciele rodzin: Doruchowskich, Thielów i Maklesów, które od pokoleń związane są z tą miejscowością. Pobłogosławił i poświęcił je ksiądz kanonik Mieczysław Jarczewski. On też odprawił odpustowe nabożeństwo.
    Dzięki badaniom przykościelnym, które na zlecenie śp. ks. kan. Zdzisława Leśnika przez 6 lat prowadził p. Jacek Makles, było możliwe ustalenie miejsc, gdzie postawione zostały świątynie.
    Uroczystość, jak podkreślił proboszcz parafii doruchowskiej ks. kan. Stanisław Twardowski, dowodzi, że już przed sześcioma wiekami mieszkańcy tych ziem dostrzegali potrzebę łączności z Bogiem. Umieszczone tablice mają wyrażać wdzięczność naszym przodkom, a także upamiętniać ich dzieła.UDOWODNIONE ARCHEOLOGICZNYMI BADANIAMI
    Pierwszy kościół p.w. NMP (tablica umieszczona na kamiennym głazie niedaleko obecnego probostwa) został postawiony w 1403 r. Poświęcił go w tym samym roku bp wrocławski Wacław. Było to tylko drewniane prezbiterium z ołtarzem pobłogosławionym i przysłanym do Doruchowa przez papieża Urbana V. Do ołtarza dołączone zostały relikwie, które pozwalały modlić się i odprawiać msze nawet w miejscowościach objętych klątwą. Fundatorami kościoła byli: rycerz Mikołaj z Kępna i syn Piotr, założyciel rodów doruchowskich. Tablicę upamiętniającą to miejsce ufundowali Maklesowie.
    Dwa kolejne kościoły pochodzą z XVI i XVII wieku (tablica umieszczona na murku). Przetrwały one 260 lat, a ich fundamenty odnaleziono. Ostatni, mający wieże z trzema dzwonami, spłonął w 1760 roku. Tablice upamiętniającą to miejsce ufundowali Thielowie.
    Czwarty kościół pochodzi z 1764 roku (tablica przy wejściu do zakrystii). Fundatorem była rodzina Doruchowskich. Dzisiaj ich potomkowie ufundowali tablicę upamiętniającą to miejsce. Kościół ten spłonął w 1869 roku. Badania archeologiczne udowodniły także, że przy kościołach były cmentarze.TROCHĘ HISTORII
    Historię na pewno warto zapamiętać, choć z każdym dniem pisane są jej nowe karty. Na początku XX wieku (1902 r.), w parafii św. Stanisława Kostki w Doruchowie poświęcono obecną świątynię, wybudowaną w neoromańskim stylu, użytkowaną już przez 14 lat. Jej budowę rozpoczął ks. Józef Szczepański, a po jego śmierci kontynuował kolejny proboszcz - Józef Lange. Konsekracji kościoła dokonał bp Edward Likowski z Poznania. Po wojnie, w 1947 r. parafię objął ks. Józef Libowski. Za jego czasów przywieziono dzwony (1948 r.) oraz dokonano elektryfikacji kościoła. Kolejnym proboszczem parafii, który od 1970 r. rozpoczął tu swoją posługę, był ks. Kazimierz Leśnik. Przeprowadził on szereg remontów świątyni. Po śmierci ks. dziekana (funkcję tą pełnił od 1978 r.) proboszczem w Doruchowie został obecny duszpasterz parafii - ks. Stanisław Twardowski. Nastąpiło to 10 IX 1997 r. Od tego czasu odnowiono stropy, główną i boczną nawę oraz odmalowano kościół.DZIEŃ DZISIEJSZY PARAFII
    Parafia św. Stanisława Kostki w Doruchowie, która za patronów ma również św. Annę i św. Józefa, liczy obecnie ok. 3400 wiernych. Swym zasięgiem obejmuje: Doruchów, Bobrowniki (gdzie znajduje się drewniany kościółek p.w. św. Barbary), Emilianów, Godziętowy, Huby Doruchowskie, Kuźnicę Grabowską, Kuźnicę Starą, Przytocznicę, Rudniczysko (część), Zalesie i Wrzosy. Zaangażowanie parafian przejawia się w działaniu rady parafialnej, Wspólnoty Żywego Różańca, Straży Honorowej NSPJ, Wspólnoty Charytatywnej, Odnowy w Duchu Świętym (wydającej już 3. rok parafialne pismo "Emanuel"). Do mszy służy liczne grono ministrantów (64 razem z filią w Bobrownikach). Wdzięczny za to jest swym parafianom ks. proboszcz Twardowski. Zmartwieniem duszpasterza jest brak od ponad 30 lat powołań kapłańskich. Prośby w tej intencji kierowane są zawsze podczas pierwszoczwartkowych nabożeństw. Od dwóch lat w posłudze ks. proboszczowi pomaga wikariusz - ks. Robert Bogdajewicz. Dzięki temu msze niedzielne odprawiane są częściej (7.00, 8.30, 11.30 i 10.00 w Bobrownikach), latem także w godz. porannych. Również co środę, w nowennie czczona jest Matka Boża zwana Panią Doruchowską, umieszczona w głównym ołtarzu. Ostatnią inicjatywą parafian i ich proboszcza jest rozpoczęcie budowy stacji Drogi Krzyżowej.
    Tak oto od sześciu już stuleci, na podwalinach wciąż nowych świątyń utwierdza się chrześcijaństwo na doruchowskiej ziemi.

Włodzimierz Juszczak


1994 - 2007 © Borkow