» Numer 28


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

DZIEŁO SERC I RĄK

   "Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą"


   Ponad 5 lat parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie czekała na rozpoczęcie budowy swojej świątyni. W międzyczasie powstała parafialna kaplica, a trzy projekty kościoła nie uzyskały akceptacji Kurii. Dopiero niedawno pierwsza oferta biura projektowego "PART" z Ostrowa Wlkp., choć z małymi zastrzeżeniami, została przyjęta. Od tego momentu zaczęto myśleć o rozpoczęciu prac, a tym samym zbierać fundusze na realizację tego zamierzenia. W uroczystość Serca Pana Jezusa (27 czerwca br.) budowę rozpoczęto. Mszę świętą polecającą Bogu to wielkie dzieło odprawił proboszcz parafii - ks. Jacek Pochanke. W miejscu nabożeństwa, czyli na placu wytyczonym pod budowę, zebrali się wierni z całego Ostrzeszowa. Przybyli także przedstawiciele władzy samorządowej: przewodniczący Rady Miejskiej - Edward Skrzypek i sekretarz UMiG - Włodzimierz Piekarczyk, a także starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Obecny był również współtwórca tego przedsięwzięcia, architekt Mariusz Walczak, zarazem tutejszy parafianin. Po zakończeniu mszy ks. Jacek Pochanke dokonał poświęcenia terenu pod budowę. Modlił się o Bożą pomoc w doprowadzeniu inwestycji do szczęśliwego końca. Prosił też o opiekę nad budowniczymi, po czym jako pierwszy rozpoczął symboliczne kopanie fundamentów. W ślad za nim poszły inne osoby, w tym przedstawiciele duchowieństwa: ks. dziekan Jan Matysiak i ks. kanonik Zdzisław Sobierajski. W pierwszym etapie budowy roboty wykonywać będzie firma "Wawrzyniak" z Ostrzeszowa, której koparka również zaznaczyła swe przybycie. Ten pogodny czerwcowy dzień zapewne odnotowany zostanie w kronice parafialnej. Rozpoczęte dzieło wymagać będzie trafnych decyzji organizacyjnych i niemałej hojności wiernych. Przyszłość pokaże, czy również w sercach parafian rozbudzi ono wiarę i wdzięczność względem Boga, co wydaje się być najważniejsze.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
   * projekt kościoła wykonała pracownia "PART" z Ostrowa Wlkp. (Radosław Turzyński i Mariusz Walczak)
   * maksymalny koszt inwestycji ok. 4 mln zł, w zależności od wykonawców może się zmniejszyć o połowę
   * charakterystyczne w budowli będzie obejście, ze względu na różnice terenu (4 m) przypominające Jasną Górę
   * w dolnej części budowli zostaną usytuowane salki katechetyczne, probostwo, pomieszczenia techniczne, w górnej kościół
   * kształt kościoła będzie w kształcie krzyża greckiego
   * mury wykonane w technologii tradycyjnej (materiały ceramiczne)
   * szkielet dachu z dźwigarów z drewna klejonego, oparty na czterech słupach
   * kościół będzie ogrzewany systemem gazowym
   * powierzchnia kościoła (oprócz prezbiterium i kruchty) - 423,6 m2
   * powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego (dół + góra) wyniesie 2.505 m2
   * powierzchnia całkowita 2.741,6 m2
   * powierzchnia użytkowa 2.142,2 m2
   * kubatura obiektu 12.966 m3
   * inspektorem budowy jest Ryszard Rewinkowski
   * wykonawcą pierwszego etapu prac jest firma "WAWRZYNIAK" Henryka Wawrzyniaka

W. Juszczak


1994 - 2007 © Borkow