» Numer 25


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Biwakowy Dzień Dziecka

    W dniach 31.05 - 01.06.2003 r. z inicjatywy Gminnej Komisji d/s Rowiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano dwudniowy biwak z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych.
    Celem spotkania była integracja dzieci i wychowawców świetlic z Ostrzeszowa, Kępna i Rogaszyc. Wychowawcy przygotowali dla dzieci bieg patrolowy, w którym głównym hasłem było: "Witamy lato bez nałogów". Trasa wiodła z budynku świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Pocztowej 2 przez "źródełko", Bałczynę, a punktem docelowym było spotkanie na "Pikniku". Tutaj wszystkie drużyny dokonały prezentacji zadań wykonanych podczas wędrówki. Dzieci wraz z wychowawcami pokonały trasę ok. 10 km, wszyscy byli radośni i zadowoleni. Prezentację poszczególnych drużyn oceniała komisja w składzie: p. Maria Główka - dyrektor PCPR w Kępnie, p. Czesława Kuśnierczyk, p. Maria Franikowska oraz p. Zygmunt Kuśnierczyk - pełnomocnik d/s Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Wszystkie drużyny wykazały się dużą aktywnością, twórczością i pomysłowością oraz wiedzą o faunie i florze, a także uzależnieniach, dlatego też komisja przyznała nagrody dla świetlic w postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie.


    Dużą atrakcją dla dzieci z Kępna był nocleg w pomieszczeniach świetlicy socjoterapeutycznej oraz wspólne pieczenie kiełbasek na "Pikniku".
    W drugim dniu pobytu dzieci zwiedziły muzeum regionalne oraz z Baszty oglądały panoramę Ostrzeszowa i okolic. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział oraz niespodziankę przygotowaną przez wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej z Ostrzeszowa. Dzięki dużemu zaangażowaniu wychowawców impreza osiągnęła zamierzony cel. Wydarzenia w ciągu tych dwóch dni silnie oddziaływały na pozytywne emocje dzieci. Ich pobyt stał się przyjemny i szczęśliwy. Powyższa impreza integracyjna zostanie wpisana w kalendarz corocznych spotkań organizowanych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną w Ostrzeszowie.
    Po obiedzie i wspólnej zabawie dzieci rozjechały się do domów.

Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Ostrzeszowie


1994 - 2007 © Borkow